Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/11/2019

Maithais 5:13-16; I Petus 2:11-12
PawgNtseeg Ua Neej Nyob Hauv Tibneeg Ntiajteb

“Nej yuav tsum ua nej lub neej kom zoo, txawm yog cov neeg tsis ntseeg Vajtswv uas nrog nej koom zej koom zos nyob ua ke.” (I Petus 2:11-12a).

Nqe lus nug xav: Pawg Ntseeg yuav tsum tau muaj lub neej kev hais lus zoo li cas rau tibneeg ntiajteb? Ua lub neej zoo thiab ncaj ncees yog nyob li cas? Vim li cas peb yuav tsum tau ua lub neej zoo thiab ncaj ncees li ntawd?

Cia kom yuav ua tau ntsev thiab lub teeb cib rau lub ntiajteb, Vajtswv cov menyuam hauv txhua lub PawgNtseeg yuav tsum tau noj nyob ua ke ib ncig hauv tibneeg ntiajteb. Ua lub neej zoo thiab ncaj ncees, ua tej yam kom tsim nyog, muaj tseeb, dawbhuv nrog rau txhua tus tibneeg txhaum. Peb yuav tsum muaj lub siab xav tau txog qhov uas yuav tsum ua zoo thiab ua ncaj ncees rau tej yam li nram qab no:

Nyiaj txiag: yog Vajtswv cov menyuam, peb yuav tsum tau pheej phiaj, ncaj ncees los ntawm nyiaj txiag. Peb yuav tsum tau nrhiv nyiaj los ntawm qhov uas tsim nyog thiab ncaj ncees. Peb tsis ua tej haujlwm uas txhaum kevcai, txhob ua li cov neeg uas ntsej muag ncaj siab nkhaus, peb kuj txhob dag ntxias leej twg, txeeb luag tej nyiaj. Peb kuj yuav tsum them nyiaj tag nrho rau tus uas peb yuav tsum them, rau lwm tus lossis rau tej chaw ua haujlwm, rau nomtswv. Yog ib tug ua zog peb yuav tsum yog ib tug uas ua zog txaus ntseeg siab. Yog tus tswv, peb yuav tsum yog tus tswv uas ncaj ncees, los sim, paub saib xyuas tej tub ua zog.

Kev sib raug zoo: yog Vajtswv cov menyuam, peb yuav tsum yog cov uas los sim hauv kev sib raug zoo. Kev sib raug zoo ntawm peb nrog rau lwm tus yuav tsum dawbhuv.

Lo lu hais: lo lus hais ntawm Vajtswv ib tug menyuam kuj yuav tsum dawbhuv, txaus ntseeg. Tej lus phem, dag ntxias tsis phim rau Vajtswv cov menyuam.

Kev noj nyob ncaj ncees ntawm peb yuav muaj tej yam uas raug txog cov neeg uas nyob ib ncig peb. Ib txwm mas, tus uas ua zoo thiab ncaj ncees yuav tau lwm tus saib taus thiab hwm. Tiamsis dhau ntawd lawm kuj muaj tus uas saib tsis taus txojkev ntseeg Vajtswv. Tej zaum lawv yuav tsis nyiam thiab thuam peb cov ntseeg Vajtswv heev. Lawv yuav hais tias peb yog cov neeg uas qaug rau kevntseeg, cov uas ntsej muag ncaj siab nkhaus, yog cov siab ti, vv… Tiamsis, yog peb tuav ruaj peb txojkev ntseeg, thiab ua lub neej ncaj ncees ces los ntawm Vajtswv txojkev hlub, muaj ib hnub cov uas thuam peb lawb yuav hloov lawv tus cwjpwm. Tej zaum lawv yuav los ntseeg Vajtswv lossis tsawg tshaj plaws lawv yuav hwm Vajtswv vim pom tau lub neej ntawm cov ntseeg Vajtswv yog zoo thiab muaj nqis.

Koj nyob licas hauv cov neeg uas nyob hauv ntiajteb? Koj puas ua tau ib tug neeg zoo thiab ncaj ncees li uas Vajtswv xav lawm tau?

Tus Tswv thov koj pab kom kuv txawj ua lub neej zoo thiab ncaj ncees nrog rau txhua tus los ntawm txhua yam kom kuv yuav yog cov ntsev thiab lub teeb ci rau hauv lub ntiajteb no.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Cov Thawjtswj 18

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top