Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/10/2019

Yauhas 5:10-18
Kevcai Thiab Tibneeg

“Yog li cov Yudais tej nomtswv thiaj hais rau tus txiv neej uas zoo mob ntawd hais tias, hnub no yog hnub Xanpastaus koj nqa daim lev taug kev mas txhaum peb cov neeg Yudais txoj kevcai lawm” (nqe10)

Lus nug: Vim licas cov Yudas hais tias Tswv Yexus thiab tug neeg zoo mob txhaum kevcai hnub Xanpataus? Thaum muab kevcai saib hlob lawm tib neeg yuav muaj teeb meem dabtsi? Tsimnyog peb muaj lub neej licas rau txoj kevcai thiab rau tib neeg?

Tswv Yexus kho tus txiv neej mob tau 38 xyoo zoo ces yog ib qho kev kaj siab, zoo siab tsis txawj tag. No yog ib yam txujci tseemceeb heev rau tus muaj mob. Tiam sis hnub ntawd yog hnub Xanpataus. Mauxes txoj kevcai qhia tias tsis txhob ua haujlwm rau hnub Xanpataus. Tiam sis cov Falixais ntxiv rau Mauxes txoj kevcai ntau yam hais ntau yam xws li kho mob kuj yog ua hauj lwm, nqa ib yam khoom nyhav dabtsi ntawm tes kuj yog ua haujlwm….yog li ntawd thaum lawv pom tus zoo mob sawv thiab nqa nws daim lev mus, lawv cov Yudas thiaj hais tias nws ua txhaum hnub Xanpataus.

Thaum lawv pom tus muaj mob tau 38 xyoo zoo mob lawm, tsim nyog sawv daws nug nws moo, nrog nws zoo siab… Hloov qhov uas tsim nyog zoo siab nrog nws ntawd lawv ho mus saib daim nyuag lev uas nws nqa taug kev. Lawv muab kevcai hnub Xanpataus saib hlob dua tib neeg, lawv twb tsis nco txog tus neeg no nws zoo licas, thiab hloov pauv licas lawm. Thaum peb muab kevcai saib hlob dua tibneeg lawm ces yuav ua rau txojkev sib raug zoo ntawm tibneeg hab tibneeg pob puas mus. Cov Yudas lawv tsuas saib ntsoov tus mob thiab haistias nws ua txhaum kevcai hnub Xanpataus lawm xwb, tsis muaj ib leej twg saib pom qhov txujci uas Yexus kho nws zoo ntawd. Tseeb tiag Tswv Yexus thiab tus mob no yeej tsis txhaum Mauxes txoj cai tiam sis tsuas yog txhaum txoj cai hauv neeg lub siab xav xwb. Tswv Yexus tsis tau los nrhuav Mauxes txoj cai, tiam sis yog Nws los ua kom Mauxes txoj kevcai tiav xwb (Mathais 5:17). Dhau ntawm txoj cai lawm, tib neeg yog yam uas Vajtswv tsim los, tib neeg tseemceeb thiab muaj nuj nqis rau Vajtswv heev dua txoj kevcai.

Kevcai tsim nyog yuav tsum muaj thiaj pab tau kom tib neeg paub Pehawm Vajtswv ib leeg, hu nkauj txhawb nqa Vajtswv mus ib txhis, tiamsis Vajtswv xav qhia peb tias txhob muab kevcai saib hlob dua tib neeg. Thaum peb ua neej rau Vajtswv thiab rau tib neeg ces kevcai thiaj pab tau peb. Yog peb plam kev sib raug zoo ntawm tibneeg thiab tibneeg ces Vajtswv yuav tsis zoo siab thiab Nws tsis xav kom muaj li ntawd.

Puas muaj tej zaum koj muab kevcai saib hlob es koj cia li tsis nco txog tibneeg lawm?

Vajtswv, kuv ua koj tsaug uas koj tau hlub tus neeg txhaum zoo li kuv no os. Thov koj pab kuv kom kuv saib taus tib neeg txojkev sib raug zoo rau kuv kev ua neej.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoo: Yausuas 23

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top