Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/10/2019

Mathais 6: 19-21
Nqes Peev Yog Chaw

“Nej tsis txhob khaws nyiaj txiag thiab qhov txhia chaw cia hauv ntiajteb no , rau qhov hauv ntiajteb no muaj ntsaum kab rws thiab xeb noj, thiab muaj tub sab nyiag.Tiam sis nej cia li khaws qhov txhia chaw cia rau saud ntuj ceebtsheej, qhov ntawd tsis muaj ntsaum kab rws thiab xeb noj thiab tsis muaj tub sab nyiag. { Mathais 6:19-20}

Lus nug: Nqes peev yog dabtsi? Tibneeg pheej nqes peev rau yam dabtsi? Vajtswv qhia peb nqes peev rau yam dabtsi?

Yexu tej lus qhia saud roob { Mathais 5-7} yog ib cov lus qhia uas muaj ceem, muaj kuab heev rau cov tib neeg uas txiav txim siab yuav raws Yexu qab. Peb yog ib tug neeg qaum ntuj, peb yuav tau ua neej licas rau hauv lub ntiajteb..? ib yam tseemceeb tshaj plaws hauv peb kev ua neej nyob hauv ntiajteb yog peb yuav tsum txawj nqes peev yog chaw. Nqes peev, yog muab tej yam uas yus muaj tso rau ib thaj chaw twg thiab vam hais tias yuav tau txais tsis hais nim no los sis tom nte. Yam peev uas yus nqes ntawd tej zaum nws yog nyiaj txiag, khoom siv, sijhawm, lub dag zog …

Cov ua liaj ua teb lawv twb txawj nqes peev noob qoob loo, chiv, lub hws, kua muag, mus rau ib thaj liaj ib thaj teb thiab vam tias yuav tau sau tej qoobloo.

Cov ntaus ntses lawv twb txawj nqes peev nkoj, vas, koob nuv nrog rau kev vam tias yuav nqa tau tej ntses hauv hiavtxwv los….

Cov neeg muag khoom lawv twb txawj nqes nyiaj rau lawv tej khoom thiab muaj kev vam tias yuav tau txais tshaj thawj.

Cov tub kawm thaum ub lawv twb txawj nqes lub sijhawm, kev xav, rau kev kawm nrog rau kev vam tias yuav tau ua nom ua tswv, ua tej yam uas yus ntshaw..

Saib los ntawm ib tug uas nws nqes peev, ua rau peb paub txog txoj kev txhawj xeeb ntawm ib tug tib neeg, vim tswv Yexu twb hais tias “Nej tej qhov txhia chaw nyob qhov twg nej lub siab yeej nyob qhov ntawd” (nqe 21) “lub siab” ntawm no yog yam nyob puag hauv nruab nrog, nws ua hauj lwm rau txhua tes hauj lwm peb ua, txoj kev xav, …ntawm ib tug tib neeg. Yog vim li ntawd qhov kev nqes peev no yog ib qho kev nqes peev rau ib yam dabtsi. Tib neeg thaum ub thiab nim no txhua tus puav leej raws tej ntawd, vam khom tej ntawd thiab nrhiav ib yam dab tsi uas yuav ua rau yus txaus siab, thajyeeb, kaj siab. Nim no peb tab tom npaj peb kev ua neej rau yam dabtsi? lo lus nug tseemceeb uas peb txhua tus nyias yuav tau nug nyias tus kheej yog: Yam uas peb tab tom nqes peev puas nyob mus ib txhis?

Kawm Vajtswv txoj lus 3 xyoo: Yaussuas 10

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top