Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/09/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:161-168
Ua Neej Nrog Vajlugkub

Cov neeg uas nyiam koj txoj kevcai nyob tso siab plhuav, thiab tsis muaj ib yam dabtsi ua rau lawv dawm ntog li (nqe165).

Lus nug xav: Tus sau hais txog nws muaj lub siab licas rau Vajtswv Txojlus? Nqi zog rau tus neeg uas nyiam, ntshai thiab ua raws li Vajtswv Txojlus yog dabtsi? Tus uas muaj Vajtswv Txojlus thiab tus uas ua neej raws Vajtswv Txojlus zoo thooj thiab tsis sib thooj licas?

Vajlugkub yog Vajtswv Txojlus uas Nws muab los rau tibneeg, Vajtswv Txojlus thaum ub, niaj hnub nimno thiab mus ib txhis tsis txawj hloov. Nyob hauv ntu Vajlugkub no, tus sau qhia txog nws tus dej siab rau Vajtswv Txojlus. Nws qhia rau peb paub tias, tsis yog nws nyiam Vajtswv txoj kevcai nws tseem hwm Vajtswv txoj kevcai thiab (nqe 161). “Hwm” txhais tau tias nyiam tus Tswv txoj Kevcai thiab saib taus tus Tswv txoj Kevcai, tsis lam tau lam thuam tus Tswv txoj Kevcai. Vim nws hwm tus Tswv txoj Kevcai nws thiaj niaj hnub ua lub neej mus raws li tus Tswv tej lus qhia (nqe 166-168). Nqi zog rau lub neej uas nyiam, hwm, thiab ua raws Vajtswv txoj Kevcai yog tau nyob tso siab plhuav thiab yuav tsis muaj ib yam dabtsi dawm nws ntog hlo li (nqe 165). Vim Vajtswv txoj Kevcai coj tau tej nqi zog loj heev li ntawd los rau tus sau ntu Vajlugkub no lub neej mas ua rau nws zoo siab npaum li uas ib tug neeg mus nrhiav tau ib lub qhov nyiaj (nqe 162).

Niaj hnub nimno, peb txhua tus puav leej muaj phau Vajlugkub ntawm peb tes, muaj ntau phau kawm ntxiv kom to taub txog tej ntsiab lus hauv Vajlugkub, thiab muaj ntau yam cuab yeej siv los pab peb kev kawm Vajlugkub, los dhau hauv ntu Vajlugkub hnub no, qhia rau peb paub tias tsis yog peb tsuas kawm, nyeem kom paub Vajlugkub xwb tiamsis peb yuav tsum ua peb lub neej mus raws li Vajlugkub qhia txhua txhua hnub. Ua neej nrog Vajlugkub yog kawm paub Vajlugkub, ua lub neej mus raws li tej kevcai qhia hauv Vajlugkub, ua neej mus raws li Vajlugkub qhia, nyiam Vajtswv txoj Kevcai, thiab tas siab tas ntsws tshawb nrhiav Vajtswv tus dej siab txhua txhua hnub. Coob leej ntau tug tsis ntseeg Vajtswv tiamsis lawv kuj kawm Vajlugkub los txhab ntxiv rau lawv kev txawj ntse. Coob tug tawm tsam Kevntseeg tiamsis lawv niaj hnub kawm tshawb paub Vajlugkub, lawv ua li ntawd yog lawv xav nrhiav tej yam yuam kev hauv Vajlugkub los hais daws lawv zaj. Tiamsis muaj coob leej ntau tug ntseeg uas mus pehawm txhua txhua thiv los phau Vajlugkub uas lawv muaj, lawv tsuas siv nqa nrog lawv kom zoo li ib yam cuab yeej pab kom lawv lub cev zoo ntxiv xwb. Kuj muaj coob tug kawm paub Vajlugkub tsuas yog tseg cia tau qhia lwm tus kom ua neej mus raws li Vajlugkub tiamsis lawv tus kheej lawv tsis ua neej mus raws li Vajlubkub qhia ib qhov li.

Peb txhua tus yuav tau tig rov los tshuaj peb tug kheej saib peb muaj lub neej licas rau Vajtswv Txojlus. Tsuas yog thaum uas peb nyiam, hwm, thiab ua neej mus raws li Vajtswv Txojlus qhia peb thiaj yuav nyob tso siab plhuav thiab tsis dawm ntog ib zaug li. Koj tsuas muaj Vajlugkub, tshawb paub Vajlugkub xwb lossis koj ua neej mus raws li Vajlugkub qhia txhua hnub?

Vajtswv, kuv thov qhuas thiab ua koj tsaug uas koj tau muab koj Txojlus los rau kuv kom kuv tau kawm thiab ua neej mus raws li koj Txojlus qhia txhua hnub. Thov koj pab kom kuv nyiam, hwm, thiab paub ua lub neej mus raws li koj tej lus qhia txhua hnub kuv thiab yuav muaj lub neej kaj siab lug thiab tsis dawm ntog.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yausuas 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top