Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/05/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:25-32
Vajtswv Txojlus Lub Hwjchim

“Kuv twb yuav tuag, kuv pw rau hauv av lawm xwb; thov koj tsa kuv sawv rov los li koj tau cog lus tseg lawm” (nqi 25).

Nqi lus nug xav: Vajtswv cog lus li cas rau nws cov menyuam (nqi 25-32)? Koj pom hais tias Vajtswv lub hwjchim thiab qhov uas ua raws li Vajtswv Txojlus ntsig txog li cas? Qhia tawm mentsis ntawm koj lub neej uas koj ua raws li Vajtswv Txojlus qhia es Vajtswv ua txujci tseem ceeb tshwmsim rau koj lub neej?

Vajtswv Txojlus muaj cov lus sawmhwm thiab lus cog tseg. Lus samhwm yog qhov uas Vajtswv kom neeg yuav tsum coj thiab lus cog tseg yog qhov uas Vajtswv yuav ua rau neeg. Tus uas sau Phau Ntawv Nkauj 119 paub meej txog qhov no rau qhov nws twb ua raws li Vajtswv tej lus sam hwm thiab Vajtswv twb ua raws li Vajtswv tej lus cog tseg rau nws lub neej. Vajtswv yeej cog lus tseg, nws thiaj li ua siab loj thov Vajtswv tsa nws sawv rov los thaum nws ntsib kev txomnyem, nws tus ntsujplig zoo li twb tuag lawm thiab pw rau hauv av (nqi 25). Vajtswv Txojlus kuj pab rau nws txav deb cov neeg phem, ua lub neej ncaj ncees raws li Vajtswv Txoj kev cai (nqi 29). Thiab Vajtswv tsomkwm pab nws dim ntawm txojkev poob ntsej muag (nqi 31). Nws kuj paub hais tias Vajtswv tej kev cai tseem ceeb heev thiab nyiam ua raws li tej kev cai ntawd qhia (nqi 31). Tus neeg uas nyiam thiab ua raws li Vajtswv tej kev cai yuav tau Vajtswv pab kom ua tiav nws tes haujlwm thiab paub Vajtswv heev tshaj qhov qub kom cia siab ntsoov rau Vajtswv thiab mloog nws lus.

Peb yuav pom hais tias Vajtswv Txojlus uas nyob hauv phau Vajluskub muaj hwjchim tshaj txhua phau ntawv nyob hauv ntiajeb no. Cov neeg nyob hauv ntiajteb no sau ntawv txog lawv lub neej thiab qhia tej tswvyim ua neej kom cov nyeem khaws coj mus xav thiab ua raws kho yus lub neej. Tiamsis Vajtswv Txojlus yog Vajtswv qhia nws tej kev cai rau neeg thiab pab kom neeg ua tau raws li tej kev cai ntawd. Tsis muaj ib tus neeg twg yuav muaj peev xwm totaub Vajtswv Txojlus thiab ua tau raws li Txojlus ntawd qhia yog tias tsis muaj Vajtswv pab (nqi 27, 32). Thaum peb xaiv txojkev nrog Vajtswv mus, xyaum ua raws li nws tej lus qhia kuj yog lub sijhawm uas peb pib pom nws lub hwjchim coj peb txoj hau kev, txhawb peb lub zog thiab tsomkwm peb lub neej. Peb yuav tau ua peb feem, thaum peb ua li ntawd peb yuav tau so hauv nws tej lus cog tseg.

Koj cia siab ntsoov rau Vajtswv lo lus cog tseg twg? Koj yuav ua li cas tej lus cog tseg ntawd thiaj tiav hauv koj lub neej?

Leej Txiv, me yau ua koj tsaug rau koj Txojlus pab me yau tus ntsujplig muaj sia sawv rov los, pab kom me yau txav deb cov neeg phem, plig me yau lug siab, so me yau lub kua muag. Thov koj pab me yau ua tiav txhua yam uas me yau cog lus rau koj lawm.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top