Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/05/2019

Mathais 7:24-27
Tus Neeg Muaj Tswvyim thiab Tus Tsis Muaj Tswvyim

“Yexus hais tias, txhua tus uas hnov kuv tej lus thiab ua raws li tej lus ntawd, tus ntawd zoo ib yam li tus uas muaj tswvyim, nws ua nws lub tsev rau saum pobzeb” (nqi 24).

Nqi lus nug xav: Tswv Yexus siv yam piv txwv twg los piv txog tus neeg muaj tswvyim thiab tus neeg ruam? Ob yam piv txwv ntawd muaj lub ntsiab lus li cas? Koj yuav siv zaj kawm no li cas rau hauv koj lub neej?

Tswv Yexus muab ib zaj lus piv txwv coj los xaus rau Nws zaj lus qhuab qhia ntev loo uas luag pheej hu hais tias Zaj Lus Qhuab Qhia Saum Roob. Muaj ob tus txiv neej, ib tus muaj tswvyim thiab ib tus tsis muaj tswvyim; nkawd puav leej ua tsev loj thiab zoo ib yam nkaus. Tiamsis thaum los nag xob nag cua, dej nyab thiab ntsawj ob lub tsev ntawd, ces tus neeg tsis muaj tswvyim lub tsev txawm vau lawm rau qhov nws ua nws lub tsev rau saum cov suab zeb. Tiamsis tus neeg muaj tswvyim lub tsev tseem nyob khov kho rau qhov nws ua nws lub tsev rau saum pobzeb. Tus Tswv txhais zaj lus piv txwv ntawd hais tias, tus neeg muaj tswvyim yog tus uas hnov Vajtswv Txojlus thiab ua raws, tiamsis tus uas tsis muaj tswvyim yog tus uas hnov Vajtswv Txojlus tiamsis tsis ua raws.

Tswv Yexus cov lus qhia rau peb paub hais tias tibneeg muaj cuab kav npog nws qhov kev tsis ua raws li Vajtswv Txojlus qhia los ntawm lub neej ua ntsej muag ncaj siab nkhaus ib yam li lub tsev loj thiab zoo nkauj nyob saum cov suab zeb. Tiamsis muaj ib yam zoo coj los sim saib leej twg thiaj yog tus neeg muaj tswvyim thiab tsis muaj tswvyim uas yog thaum muaj nag xob nag cua los hauv lub neej. Tus neeg tsis muaj tswvyim mloog xwb tiamsis tsis ua raws, nws xav hais tias mloog xwb txaus lawm, qhov ntawd yog nws rov dag nws xwb; nws tseem ua lub neej raws li ntiajteb lub tswvyim. Tus neeg tsis muaj tswvyim tsuas sawv khov kho thaum txhua yam tiaj tus, tsis muaj nag xob nag cua xwb, tiamsis thaum muaj kev sim siab los raug nws lub neej ces nws txojkev ntseeg yuav pob puas, lub neej puas tsuaj xwb. Txhua tus yeej hnov tus Tswv Txojlus ib yam nkaus, txais yuav tib yam nkaus tiamsis tsuas yog tus uas hnov thiab khaws los siv rau hauv lub neej, ua raws li tej lus ntawd qhia, cia Vajtswv Txojlus coj yus txoj hau kev, qhia qhov tseeb rau yus, qhuab ntuas thaum yus ua txhaum, pab thaum yus yuam kev kom yus peem tsheej ib tus neeg muaj nqis rau Vajtswv. Tus neeg zoo li ntawd, thiaj sawv khov khov thaum muaj nag xob nag cua hauv lub neej. Tus neeg muaj tswvyim yog tus uas muab Vajtswv Txojlus ua chaw txawb rau nws lub neej, txawm los nag los yog tshav ntuj, txawm muaj kev thaj yeeb los yog kub ntxhov los tus neeg muaj tswvyim yeej yuav sawv khov kho saum lub pob zeb uas yog Tswv Yexus.

Ua neej nyob yeej yuav zam tsis dhau tej kev sim siab los raug rau yus lub neej. Yog tias yus tsuas vam khom ntiajteb lub tswvyim ua neej nyob ces tej zaum luag yuav hais tias yus yog neeg ntse tiamsis Tswv Yexus ntaus nqi hais tias yus yog neeg ruam, rau qhov tus uas ua lub neej zoo li ntawd ntxov lig yeej yuav puas tsuaj ib hnub xwb. Xav kom ua tau lub neej muaj tswvyim nyob rau hauv ntiajteb no, cov ntseeg Yexus yuav tsum muab Vajtswv Txojlus ua chaw txawb rau yus lub neej, ua txhua yam raws li Vajtswv Txojlus qhia, yog ua li ntawd yeej yuav sawv khov kho txhua lub sijhawm xwb.

Muaj tej yam dabtsi uas tus Tswv qhia tiamsis koj tseem tsis tau ua raws?

Tus Tswv, thov koj zam txim rau me yau rau qhov muaj ntau zaug me yau hnov tiamsis tsis ua raws li Koj Txojlus qhia. Thov koj pab kom me yau ua raws li koj Txojlus qhia txhua lub sijhawm kom me yau sawv taus khov kho thiab ua tau ib tus neeg muaj tswvyim nyob hauv ntiajteb no.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Phau Ntawv Nkauj 7-8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top