Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/02/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/02/2019

Lukas 19:47-48
Lub Neej Uas Tsim Nyog Ua Neej

“cov thawj ntawm cov povthawj, cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai, thiab cov thawjcoj ntawm cov pejxeem xav muab Yexus tua povtseg” (Lukas 19:47b).

Lus nug xav: Cov povthawj hlo thiab cov pejxeem txojkev xav sib txawv licas tom qab mloog Yexus qhuab qhia tas? Koj puas kam lees txim thaum Vajtswv Txojlus qhia koj? Koj qhia koj txoj kevntseeg licas rau thaum lub sijhawm koj ntsib teeb meem kev nyuaj siab?

Muaj ib qhov uas tseebceeb ntawm tus ntoo khaublig ntawd yog raws tawm thiab rub rov los. Nyob hauv nqe Vajluskub no, peb pom nyob hauv tes haujlwm, Tswv Yexus tau ua rau cob pov Thawjhlob lub sijhawm ntawd npau taws heev. Lawv chim vim Yexus tes haujlwm ua rau lawv poob ntsej muag tiamsis ho ua rau pejxeem xav los koom Yexus. Los ntawm txoj kev hlub thiab tes haujlwm muab tej rooj pauv nyiaj ntxeev tau ua rau coob leej ntau tug pom txog lub neej uas tsimnyog ua neej tiag.

Txawm tias cov pov Thawjhlob thiab cob Xibhwb qhia kevcai nrhiav kev tua Yexus, los txhua txhua hnub Yexus yeej mus qhuab qhia rau hauv Tuamtsev (nqe 47). Tej pej xeem tuaj ua tib zoo mloog Yexus qhuab qhia (nqe 48). Tswv Yexus tau ua rau lub Tuamtsev rov los rau tes haujlwm tseeb uas yog qhuab qhia Vajtswv Txojlus. Tej pej xeem txais tau kev cob qhia ntawm Tswv Yexus ib yam li lawv lub siab ntshaw. Tsis muaj leej twg txwv tau Yexus tej lus qhia.

Niaj hnub nimno, thaum uas peb mus nrhiav kev cia siab hauv Tswv Yexus kom muaj lub neej tig xub ntiag mus rau ntawm tus ntoo khaublig, tej zaum peb yuav pom coob leej ntau tug luag peb, tiamsis lwm tus yuav qhuas peb. Koj ua lub neej zoo mus li koj txoj kevntseeg yuav ua rau lwm tus qhuas tiamsis koj lam tau lam ua lub neej lwm tus yuav thuam Vajtswv? Leej twg kam muab tej rooj lag luam ntxeev pov tseg hauv lub zos uas koj nyob, thiab koj txais tos ib yam li Yexus cov thwjtim lossis zoo li cov Pov thawjhlob uas nyob rau Yexus tiam?

Nyob rau lub Athiv kawg ntawm Yexu tes haujlwm nyob hauv ntiajteb no, Tswv Yexu ruaj nreg khov kho nrog cov neeg phem thiab txaus peev xwm txhais ruam mus rau ntawm tus ntoo khaublig tiv kev tuag vim tibneeg kev txhaum, cov ntawd muaj koj thiab. Cia li ua neeg kom tsimnyog!

Vajtswv, thov koj pab kuv ua neej ntseeg los ntawm kev ncaj ncees, txawm raug tawm tsam lossis luag txaus siab los kom kuv rau ua neej tsimnyog pub rau koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 3

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top