Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Chủ Đề Sống Với Thánh Kinh Cho Năm 2016

Chủ Đề Sống Với Thánh Kinh Cho Năm 2016

BiblePrayer_02
Chủ Đề Sống Với Thánh Kinh 2016

Theo Gương Chúa Cứu Thế là chủ đề của Sống Với Thánh Kinh trong năm 2106.  Loạt bài học Kinh Thánh hằng ngày cho năm 2016 được biên soạn nhằm khuyến khích người tin Chúa sống theo gương của Đức Chúa Jesus.  Dưới đây là chủ đề của từng tháng.

Tháng 1: Sống Có Mục Đích
Tháng 2: Sống Tha Thứ
Tháng 3: Sống Chịu Khổ
Tháng 4: Sống Đắc Thắng
Tháng 5: Sống Trong Sạch
Tháng 6: Sống Phục Vụ
Tháng 7: Sống Nhịn Nhục
Tháng 8: Sống Có Trách Nhiệm
Tháng 9: Sống Khiêm Nhường
Tháng 10: Sống Can Đảm
Tháng 11: Sống Vâng Phục
Tháng 12: Sống Yêu Thương

Xin cầu nguyện và ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống trong công tác biên soạn bài học Kinh Thánh cho người Việt khắp thế giới.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top