Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2021


Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2021

I Sử Ký 28:9–10
Biết Chúa và Phục Vụ Ngài

“…Hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài; vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp…” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang dạy Vua Sa-lô-môn phải làm những gì? Thế nào là “nhận biết Chúa”? Kết quả của người nhận biết Chúa là gì? Làm thế nào để bạn “nhận biết Chúa”“tìm kiếm” Ngài?

Vào những ngày cuối của đời mình, khi đang triệu tập các lãnh đạo của Ít-ra-ên để dạy dỗ, nhắc nhở họ phải làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời, Vua Đa-vít lại quay sang nói trực tiếp với Vua Sa-lô-môn, con trai ông, trước mặt các lãnh đạo đất nước. Ông nhấn mạnh việc Vua Sa-lô-môn đã được Đức Chúa Trời chọn để xây đền thánh cho Ngài nên phải “mạnh dạn” thực hiện công việc Chúa đã giao cho. Ông cũng cho biết để thực hiện được trọng trách này thì trước hết Vua Sa-lô-môn phải “nhận biết” Đức Chúa Trời và “hết lòng vui ý” mà phục sự Ngài.

Nhận biết Đức Chúa Trời ở đây không nói đến sự hiểu biết bằng lý trí về Đức Chúa Trời hay là chỉ biết “về” Ngài, hoặc chỉ biết về những đặc tính của Ngài mà thôi, nhưng “nhận biết” nhấn mạnh đến mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít không kêu gọi con trai ông biết về một Đức Chúa Trời xa lạ nhưng là “biết Đức Chúa Trời của cha,” Đấng có mối liên hệ rất mật thiết với cha của Vua Sa-lô-môn, Đấng đã từng yêu thương, cứu giúp, bảo vệ, chở che cha của ông, và là Đấng mà cha của ông hết lòng yêu mến (Thi Thiên 18:1–6). Chính nhờ sự phù trợ, cứu giúp của Đức Chúa Trời mà Vua Đa-vít mới có được ngày nay. Cho nên Vua Đa-vít cũng kêu gọi Vua Sa-lô-môn hãy phục vụ Đức Chúa Trời một cách “hết lòng vui ý” vì Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri, Ngài biết hết các ý tưởng trong lòng người, Ngài sẽ biết được tấm lòng và mọi ý tưởng cũng như tinh thần phục vụ của Vua Sa-lô-môn dành cho Ngài.

Khi một người thật sự “biết Chúa,” kinh nghiệm được tình yêu thương và ân sủng của Chúa dành cho mình, người đó sẽ phục vụ Ngài một cách “hết lòng” chứ không phải nửa vời, và phục vụ với tinh thần “vui ý” chứ không phải là miễn cưỡng hay cảm thấy bị ép buộc. Ở đây Vua Đa-vít muốn kêu gọi con trai ông bước vào đời sống phước hạnh của người có mối liên hệ mật thiết với Chúa, có sự phục vụ Chúa cách hết lòng và tìm được niềm vui, sự thỏa lòng thật sự khi phục vụ Ngài. Đó cũng chính là đời sống phước hạnh thật sự của người đã tìm kiếm Chúa và “gặp” được Ngài.

Ngày nay chúng ta cũng được Chúa mời gọi để “tìm kiếm” Ngài, “gặp” được Ngài, “biết” Ngài và “hết lòng vui ý” mà phục vụ Ngài. Khi có được những yếu tố của đời sống phước hạnh này, chúng ta mới có thể thực hiện hữu hiệu những công việc, trọng trách mà Chúa đã “lựa chọn” để giao phó cho chúng ta gánh vác.

Bạn thấy đời sống mình thiếu yếu tố nào trong những yếu tố này?

Lạy Chúa, xin cho con hết lòng tìm kiếm Chúa, gặp gỡ, nhận biết Ngài, và hết lòng vui ý mà phục vụ Ngài trong những trách nhiệm Chúa kêu gọi và đặt để con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 29:35—30:21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top