Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2021


Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2021

Châm Ngôn 10:22–30
Chúa Ban Phước Cho Người Công Chính

“Con đường của Đức Giê-hô-va như một đồn lũy cho người ngay thẳng; Nhưng nó là sự bại hoại cho kẻ làm ác” (câu 29).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn so sánh lối sống và kết quả của người công chính và người gian ác ra sao? Tại sao người công chính cũng gặp hoạn nạn, thử thách? Có khi nào bạn thấy thiệt thòi và bị đối xử bất công khi kẻ ác được thịnh vượng không?

Kinh Thánh khẳng định Đức Giê-hô-va ban phước cho người công chính. Hai hình ảnh người công chính và người gian ác ở đây hoàn toàn tương phản nhau. Người công chính được Chúa ban cho giàu có, khôn ngoan, hưng thịnh, sống lâu, niềm vui, sự bảo vệ, và vững vàng nơi Chúa (câu 22–29). Ngược lại, người gian ác phải trả giá với những điều ác họ làm, người ác sẽ bị hủy diệt, các năm tháng sẽ bị giảm đi, và tương lai của những người ác sẽ bị Chúa làm cho bại hoại, xóa sạch trên đất (câu 23–25).

Nhiều người nghi ngờ sự công bình của Chúa vì biết bao lần những người công chính chịu khinh khi, chế giễu khi họ phải gặp hoạn nạn, thử thách, còn những người ác thì lại được thịnh vượng. Những người gian ác nói rằng: “Người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích; chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ, và bước đi cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân, thì có lợi gì? Rày chúng ta kể kẻ kiêu ngạo là có phước, kẻ phạm sự hung ác là tấn tới: Họ đã thử Đức Chúa Trời, và đã được giải thoát!” (Ma-la-chi 3:14–15). Ông Gióp sống công bình trước mặt Chúa, có lúc cũng đau đớn khi chính người vợ thân yêu nói: “Uả? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao?… Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi!” (Gióp 2:9). Tiên tri Ê-sai nói tiên tri về sự chịu khổ nhục của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất: “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem” (Ê-sai 53:3). Thật đúng như vậy, đôi khi con dân Chúa gặp hoạn nạn trên đất, chẳng những có thể gây dựng niềm tin cho bản thân mà còn cho anh chị em khác, và những sự hoạn nạn ấy sẽ chẳng đáng gì so với những vinh hiển đời đời dành cho con dân Chúa trong cõi vĩnh hằng. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sinh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (II Cô-rinh-tô 4:17–18). Chúng ta hãy vững tin vào sự công chính, yêu thương và lời hứa ban phước, bảo vệ của Chúa dành cho người công chính. Hãy can đảm, vững tin sống công chính, hướng đời sống mình đến sự vinh hiển cao trọng đời đời.

Bạn có cảm thấy thiệt thòi, nản lòng khi sống công chính theo Lời Chúa dạy không? Bạn đang hướng mục đích đời sống đến giá trị vinh hiển đời đời hay tiền tài danh vọng tạm thời?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn chỉ dạy con đường công chính cho con. Xin giúp con vâng theo Lời Chúa sống đời công chính, và hướng đến những giá trị đời đời.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 27:1—28:14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top