Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2021


Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2021

I Cô-rinh-tô 13:4–7
Tình Yêu Thương Chịu Đựng Mọi Sự

“Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã” (Thi Thiên 119:165).

Câu hỏi suy ngẫm: Đặc điểm của tình yêu thương được đề cập ở đây là gì? Có ý nghĩa ra sao? Nhấn mạnh đến thái độ nào chúng ta cần có khi sống trong hoàn cảnh khốn khó? Bạn thể hiện tình yêu thương nín chịu mọi sự trong Hội Thánh như thế nào?

Từ “nín chịu” hay chịu đựng (động từ Hy Lạp là “hupomeno”) một mặt có ý nghĩa giống như từ “nhịn nhục” (hay nhẫn nhục) trong câu 4, chỉ về thái độ của một người đối với người khác, sẵn sàng kiên nhẫn chịu đựng những lỗi lầm người khác gây ra cho mình mà không có ý định trả thù. Nhưng mặt khác, từ nín chịu (chịu đựng) nhấn mạnh đến thái độ của một người đối với hoàn cảnh xảy đến cho mình, sẵn sàng chấp nhận và chịu đựng những khốn khó do hoàn cảnh đem đến mà không sờn lòng nản chí và không ngã gục trước nan đề. Chính tình yêu thương nín chịu mọi sự giúp con dân Chúa vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, hoặc trước những sự việc xảy ra làm cho mình thất vọng.

Nhiều tín hữu trong Hội Thánh Cô-rinh-tô đã phải chứng kiến những sự tranh chấp, chia rẽ trong Hội Thánh nhìn thấy những tội lỗi không được giải quyết có thể đã khiến họ cảm thấy nản lòng, vì vậy Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến sự chịu đựng vì tình yêu thương. Con cái Chúa chẳng những nhẫn nhục (nín chịu) với con người mà còn nhẫn nhục với hoàn cảnh nữa. Sự nhẫn nhục giúp con dân Chúa vững vàng trong đức tin trước mọi hoàn cảnh.

Người có tình yêu thương chân thật bày tỏ thái độ nín chịu hay nhẫn nhục trước những việc sai trái, bất toàn xảy đến trong Hội Thánh. Có thể có những lời nói, cách cư xử làm tổn thương chúng ta. Có thể những tội lỗi phát hiện từ những người lâu nay được coi là tin kính. Có thể chứng kiến nhiều phe phái tranh chấp hơn thua ngay trong Nhà Chúa, v.v… Những lúc ấy chúng ta dễ nản lòng và thối lui, nhưng tình yêu thương thật sẽ giúp chúng ta “nín chịu mọi sự,” tuy không hài lòng nhưng chúng ta sẽ không bỏ cuộc mà cứ trung tín với Chúa cho đến cuối cùng.

Bạn có từng bỏ nhóm hoặc bỏ Hội Thánh vì gặp hoàn cảnh làm mình bị tổn thương chưa?

Con tạ ơn Chúa vì con được nhắc nhở về tình yêu thương hay nhịn nhục và tình yêu thương nín chịu mọi sự. Xin Chúa thêm sức cho con để con có thể vững vàng trong mọi hoàn cảnh, giữ vững đức tin trung kiên với Chúa cho đến cuối cùng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top