Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2021


Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2021

Ma-thi-ơ 6:9–10
Bài Cầu Nguyện Chúa Dạy

“Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (câu 9–10).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy môn đệ cần ưu tiên hướng đến điều gì và việc gì khi cầu nguyện? Chúng ta nhận ra khuôn mẫu của sự cầu nguyện là gì? Nếu cầu nguyện chỉ là cầu xin mà thôi thì chúng ta sẽ giống người ngoại như thế nào? Làm thế nào để tận hưởng mối liên hệ thắm thiết với Đức Chúa Cha khi bạn cầu nguyện?

Chúa Giê-xu dạy môn đệ phải ưu tiên hướng lòng đến Đức Chúa Cha khi cầu nguyện, đó là: Danh Cha, Nước Cha, và Ý Cha. Danh xưng “Cha” ở đây chỉ về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Đấng chủ tể hoàn vũ, và là Đức Chúa Cha của Đức Chúa Con, tức Chúa Giê-xu. Những người theo Chúa Giê-xu nhờ tin Ngài mà cũng được nhận làm con Đức Chúa Trời và được gọi Ngài là Cha. Điều này cho thấy cầu nguyện trước hết là bước vào mối tương giao với Đức Chúa Cha trong mối quan hệ “cha con.” Trong vai trò của một người con, người theo Chúa cần tôn kính Danh Cha cách đặc biệt, thể hiện qua nếp sống thánh khiết và tinh thần thờ phượng Ngài hết lòng. Không dừng ở đó, môn đệ còn phải chú tâm đến việc mở mang Vương Quốc của Cha trên đất qua việc truyền rao Phúc Âm cho những người chưa biết Chúa để Nước Cha được đến. Cuối cùng, người theo Chúa cần cầu nguyện trong tinh thần ý Cha được thể hiện ở đất cũng như ở trời, có nghĩa là người cầu nguyện cần phải vâng phục ý Cha dù đôi khi ý Cha ngược lại với ý người cầu xin.

Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu về sự cầu nguyện giúp các môn đệ và chúng ta nhận ra khuôn mẫu của sự cầu nguyện trước tiên cần chú tâm vào chính Đức Chúa Cha, chứ không phải chỉ xoay quanh cầu xin cho những nhu cầu của đời sống mình mà thôi. Cầu nguyện là sống trong mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Cha, nhờ đó xem những điều Cha quan tâm cũng là điều mình quan tâm và sống với những điều ấy.

Bản chất con người tội lỗi là ích kỷ, luôn hướng về mình nên chúng ta thường cầu nguyện với tinh thần cầu xin Chúa ban cho điều mình ước muốn. Khi cầu nguyện như vậy, chúng ta sẽ dễ rơi vào trường hợp không biết cầu nguyện gì với Chúa khi đời sống mình đang hanh thông, thuận lợi. Và nếu như thế, chúng ta cũng không khác gì những người ngoại đạo, họ đến với các thần tượng cốt để cầu xin điều họ khát khao. Chúng ta cần nhận thức rằng cầu nguyện là một đặc ân lớn lao của Cơ Đốc nhân, vì mình được gọi Đấng chủ tể hoàn vũ là Cha, và được Ngài nhận làm con dù mình bất xứng. Thế nên hãy cầu nguyện trong tinh thần tận hưởng mối liên hệ thân thiết với Chúa Cha, chúc tụng và biết ơn Ngài vì đặc ân lớn lao ấy.

Bạn có thường chỉ cầu xin cho nhu cầu cá nhân mà quên đi Danh Cha, Nước Cha, và Ý Cha không?

Lạy Chúa, xin giúp con khát khao được sống trong mối tương giao với Chúa mỗi ngày. Xin cho con đời sống con tôn vinh Danh Chúa, cưu mang Vương Quốc Ngài trên đất, và sống trong sự thuận phục ý muốn Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top