Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2021

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2021


Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2021

Thi Thiên 5:11–12
Cất Tiếng Reo Mừng Mãi Mãi

“Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy; kẻ nào ái mộ Danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 5 viết trong bối cảnh nào? Trước giả cho thấy ba bí quyết nào để cuộc đời theo Chúa luôn cất tiếng reo mừng? Kết quả của người sống mãi mãi vui mừng là gì? Cuộc sống bạn ảnh hưởng đến những người chung quanh thế nào?

Nhiều người cho rằng Thi Thiên 5 là lời cầu nguyện của Vua Đa-vít lúc chạy trốn sự phản nghịch của Hoàng tử Áp-sa-lôm. Dù trong hoàn cảnh cực kỳ bi đát, hoạn nạn bủa vây và cả sự chết chực chờ, nhưng Vua Đa-vít vẫn bắt đầu một ngày mới với lời kêu cầu và trình dâng mọi duyên cớ mình lên Đức Chúa Trời rồi trông đợi (câu 1–2). Sau đó, trong lời kết của Thi Thiên này, Vua Đa-vít đã cầu nguyện rằng: “Xin cho những ai nương náu mình nơi Chúa được hoan lạc, Cất tiếng reo mừng mãi mãi, Vì Chúa bảo vệ những người ấy. Người nào yêu mến Danh Chúa cũng sẽ mừng rỡ trong Ngài” (Thi Thiên 5:11 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ).

Lời cầu nguyện của Vua Đa-vít cho chúng ta bí quyết để cất tiếng reo mừng mãi mãi trong cả cuộc đời theo Chúa cho dù hoàn cảnh có ra sao. Bí quyết thứ nhất là “nương náu mình nơi Chúa.” Hành động nương náu nơi Chúa trong khi gặp hoạn nạn nói lên lòng tin cậy hoàn toàn nơi Chúa là Vầng Đá muôn đời, Đấng che chở và an toàn tuyệt đối để Vua Đa-vít an lòng “ẩn núp lúc mưa quỷ gió ma.” Bí quyết thứ hai là “ái mộ Danh Chúa.” Danh Chúa là chính Chúa. Yêu mến Danh Chúa là yêu mến chính Chúa, Đấng đã yêu Vua Đa-vít, Đấng đã chọn ông làm vua cai trị cả Ít-ra-ên. Và giờ đây dù có vẻ như ngai vàng đang bị lung lay vì người con phản nghịch, nhưng không vì thế mà tình yêu Chúa trong lòng Vua Đa-vít bị lung lay theo. Rõ ràng hoàn cảnh không thể nào chi phối tình yêu của ông đối với Chúa (câu 10). Bí quyết thứ ba là sống “công bình.” Chỉ có người công chính, sống đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh mới được Chúa ban phước và che chở (câu 11). Kết quả của người nương náu mình trong Chúa, yêu mến Ngài và sống công chính là sẽ được an vui, cất tiếng reo mừng mãi mãi, được Ngài bảo vệ và được mừng rỡ trong Ngài.

Khi chúng ta hết lòng yêu Chúa, hoàn toàn tin cậy Ngài và nương náu nơi Chúa cách trọn vẹn, chúng ta sẽ được vui mừng và đủ sức vượt qua khó khăn, nghịch cảnh để luôn cất tiếng reo mừng trong cuộc sống. Thế gian đang chìm đắm trong tội lỗi nên cuộc sống ngày càng sa sút về nhiều phương diện. Giữa những khốn khó vì chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh mà cả thế giới đang đối mặt từng ngày, con dân Chúa cần bày tỏ niềm vui mừng trông cậy Chúa hoàn toàn để qua nếp sống mãi mãi cất tiếng reo mừng của chúng ta sẽ chia sẻ được niềm vui trong Chúa đến cho nhiều người.

Bạn chia sẻ niềm vui trong Chúa cho người khác bằng cách nào?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin cậy và nương náu mình nơi Chúa để con kinh nghiệm được sự vui mừng trong Ngài, qua đó có thể ảnh hưởng đến nhiều người chung quanh con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top