Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2021


Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2021

Châm Ngôn 10:12–18
Sống Vui Lòng Chúa

“Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. …Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:30, 32).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con sống như thế nào để làm vui lòng Chúa? Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa sống đời sống mới ra sao? Có những lời nói, việc làm nào bạn cần thay đổi để làm sáng Danh Chúa?

Vua Sa-lô-môn dạy con cách sống làm Chúa vui lòng bằng cách so sánh giữa người sống khôn ngoan và công chính với người sống dại dột, gian ác. Qua đó, chúng ta học được nguyên tắc của người sống vui lòng Chúa.

Thứ nhất, người sống vui lòng Chúa là người sống yêu thương thay vì đố kỵ. Cụm từ “lòng thương yêu lấp hết các tội phạm” (câu 12) không có nghĩa là che giấu tội lỗi hay điều sai trái, nhưng là tha thứ hoặc không soi mói tội lỗi hay sai lầm của người khác. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy: “Sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8b). Thứ hai, người sống vui lòng Chúa bày tỏ sự hiểu biết qua lời nói, đem đến sự nâng đỡ, xây dựng (câu 14). Hơn thế nữa, lời nói khôn ngoan phải hướng dẫn người nghe “trong đường sự sống,” dạy họ về sự công chính (câu 17). Thứ ba, người sống vui lòng Chúa phải nhắm mục đích của đời mình “hướng về sự sống.” Phải biết rằng của cải vật chất trên đời là là “cái thành kiên cố” bảo vệ con người. Người công bình không được biếng nhác nhưng phải siêng năng làm lụng và lao nhọc để kiếm tiền lương thiện trong tinh thần “hướng về sự sống.” Ngược lại, người biếng nhác sẽ nghèo nàn và dẫn người đến sự khốn khổ, bất an. Trong quá trình làm lụng kiếm tiền, tích lũy của cải thì tuyệt đối phải tránh xa tội lỗi vì “hoa lợi kẻ gian ác hướng về tội lỗi.” Phải luôn tâm niệm rằng sự sống đời đời là quan trọng hơn của cải và danh vọng trong thế gian.

Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta khi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu phải có cuộc sống mới làm vui lòng Chúa. Chúng ta sống theo hướng dẫn của Đức Thánh Linh và bày tỏ vinh quang của Chúa. Chúng ta phải cố gắng làm việc lương thiện để có có thu nhập cho cuộc sống và có thể giúp đỡ người thiếu thốn. Chúng ta phải nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng, để đem ơn phước cho người nghe. Chúng ta cũng phải cư xử với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta. Chúng ta “đừng làm buồn Chúa Thánh Linh vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc” (xem Ê-phê-sô 4:25–32). Mọi điều chúng ta làm đều phải hướng đến sự sống đời đời và những điều ấy sẽ được xét đoán trong ngày cứu chuộc.

Bạn có quan tâm đến việc sống vui lòng Chúa trong lời nói, việc làm và suy nghĩ của mình không?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn chỉ dạy cho con hướng cuộc sống đến những giá trị đời đời. Xin Chúa giúp con vâng theo Lời Chúa, điều chỉnh những điều khiếm khuyết trong con để con sống hữu ích và luôn làm vui lòng Chúa.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top