Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2021


Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2021

Giê-rê-mi 23:7–8
Mỗi Buổi Sáng Thì Lại Mới Luôn

“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm” (Ca Thương 3:23 BTT).

“Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, Sự thành tín Ngài lớn biết bao” (Ca Thương 3:23 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Muôn dân muôn nước từng nhận biết Đức Giê-hô-va đã làm gì cho dân Chúa? “Những ngày đến” họ được biết Đức Giê-hô-va sẽ làm gì cho dân Ngài? Bạn nhận được bài học gì từ lời tuyên bố này của Đức Giê-hô-va?

Hai câu Kinh Thánh hôm nay lặp lại trong Giê-rê-mi 16:14–15. Sự kiện người Do Thái được giải cứu khỏi ách nô lệ của Ai Cập và được lựa chọn để trở nên một dân tộc thuộc riêng về Đức Chúa Trời là một sự kiện lớn lao vang ra cho muôn dân muôn nước đều biết. Đây là một sự kiện trong quá khứ và thường được chính dân của Chúa cũng như những dân tộc chung quanh nhắc đến. Nhưng trong thời điểm này, Đức Giê-hô-va phán bảo rằng mọi người sẽ không còn nhắc đến sự kiện ấy nữa, mà sẽ nói đến việc dân của Chúa được “Đức Giê-hô-va Hằng Sống, tức là Đấng đã đem lên và dắt dòng dõi nhà Ít-ra-ên về từ phương bắc, từ các nước mà Ta đã đuổi họ đến. Chúng nó sẽ ở trong đất mình” (câu 8). Đây là điều họ sẽ được kinh nghiệm trong tương lai. Một lời hứa thật quý báu cho tuyển dân Ít-ra-ên khi họ đang ở trong nghịch cảnh.

Chỉ vỏn vẹn trong hai câu Kinh Thánh, chúng ta thấy được điều lớn lao Đức Giê-hô-va đã làm cho dân Chúa trong quá khứ và cả việc Ngài sẽ làm cho họ trong tương lai. Việc Đức Giê-hô-va làm trong quá khứ đã quá vĩ đại, nay lời hứa của Ngài cho dân Chúa biết việc Ngài sẽ làm cho họ trong tương lai còn lớn lao hơn nhiều. Giải cứu một dân tộc ra khỏi ách nô lệ, nhóm hiệp họ khi bị lưu lạc khắp nơi là những việc làm không một lãnh tụ tài ba hay một tập thể ưu việt nào có thể thực hiện được, nhưng chỉ do Đức Giê-hô-va Hằng Sống bày tỏ quyền năng của Ngài. Bên cạnh đó, chúng ta thấy được sự thành tín của Đức Chúa Trời bày tỏ tươi mới mỗi ngày với con dân Chúa, không phải chỉ là những kinh nghiệm trong quá khứ nhưng còn là những phép lạ Ngài đang làm và sẽ làm cho họ.

Ngày nay, mỗi khi được khích lệ để làm chứng về ơn phước của Chúa cho mình thì nhiều người trong chúng ta khá bối rối, và nếu là bạn thì bạn sẽ kể lại những kỷ niệm nào? Khải tượng về cây hạnh Đức Giê-hô-va bày tỏ cho Tiên tri Giê-rê-mi thấy (Giê-rê-mi 1:11–12) chính là lời nhắc nhở về sự thành tín của Chúa. Sự thành tín ấy được Đức Chúa Trời thể hiện tươi mới với dân Chúa ngày trước thể nào thì Ngài cũng thể hiện cách tươi mới cho từng con dân Chúa ngày nay thể ấy. Ước ao chúng ta được kinh nghiệm điều tốt lành này trong đời sống như chính tuyển dân Ít-ra-ên ngày trước đã kinh nghiệm. “Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn” (Ca Thương 3:23a BTTHĐ).

Bạn kinh nghiệm điều tốt lành nào Đức Giê-hô-va Hằng Sống đã, đang và sẽ thực hiện cho chính bạn?

Kính lạy Đức Giê-hô-va Hằng Sống! Con hết lòng chúc tụng sự thành tín của Ngài đã bày tỏ cho chính con để con kinh nghiệm Đức Chúa Trời của con hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không ngừng làm những điều tốt lành cho chính con. Ha-lê-lu-gia!

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 49:29—50:26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top