Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2021


Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2021

(Mùng Ba Tết) II Sa-mu-ên 11:1–5
Sử Dụng Thì Giờ

“Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, Đa-vít sai Giô-áp cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Ít-ra-ên đánh giặc… Nhưng vua Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Hậu quả việc Vua Đa-vít không thân chinh ra trận, nhưng ở lại Giê-ru-sa-lem là gì? Bạn cần sử dụng thì giờ thế nào để không rơi vào lỗi lầm làm những điều không đẹp lòng Chúa?

Vào đầu năm mới trong lúc các vua ra trận, thì Vua Đa-vít chọn ở lại kinh thành Giê-ru-sa-lem và thư giãn trên nóc cung điện. Ông đã chọn sai thời điểm và địa điểm khiến ông bị cám dỗ làm những việc bất nhân, không đẹp lòng Chúa! Vua nhìn thấy bà Bát-sê-ba, vợ của Tướng U-ri, đang tắm và bị dục vọng thúc đẩy đến mức bất chấp mọi hậu quả. Ông ngoại tình với bà Bát-sê-ba và lập mưu giết ông U-ri. Dù Vua Đa-vít đã cầu xin với Chúa rằng, “Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết sự cuối cùng của đời con và số các ngày con là thế nào; Xin cho con biết đời mình mỏng manh dường bao! Kìa Chúa khiến tháng ngày của con dài bằng gang tay, Và đời con là con số không trước mặt Chúa” (Thi Thiên 39:4–5 BTTHĐ), nhưng ông đã sử dụng thì giờ thiếu khôn ngoan đưa đến phạm tội ngoại tình và sát nhân.

Ông Môi-se đã dâng lên Chúa lời cầu nguyện thật thích hợp cho năm mới: “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (Thi Thiên 90:12). Tất cả chúng ta mỗi ngày đều có 24 giờ, 1,440 phút, 86,400 giây. Món quà quý báu của đời sống này được ban cho không phải để chúng ta nhàn rỗi ngồi yên một chỗ, lười biếng mà phải khôn ngoan tận dụng từng khoảnh khắc Chúa ban.

Thời gian là một món quà quý giá Chúa ban, cho nên chúng ta phải sử dụng cách khôn ngoan. Món quà thời gian này cuối cùng sẽ kết thúc vào một ngày chúng ta không biết trước. Vì vậy, chúng ta phải tập trung vào những gì có thể làm mỗi ngày chứ không phải những gì không thể làm. Vua Sa-lô-môn đã cảnh báo về hậu quả của việc sử dụng thì giờ, cơ hội Chúa ban cho, “Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy” (Truyền Đạo 12:14).

Sứ đồ Phao lô khuyên con dân Chúa “Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:16 BTTHĐ). Chúng ta phải cẩn thận trong cách chúng ta sống, sử dụng thời gian với ý thức chúng ta có thể không còn một cơ hội khác nữa, cho nên chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội ngay hôm nay để sống theo Lời Chúa dạy, ưu tiên làm những gì thật sự quan trọng. Đó là sống như Chúa muốn chúng ta sống: Dành thời gian với Chúa qua Lời Ngài và tương giao với Ngài. Hãy chào đón từng ngày mới với lòng tin cậy Chúa, và xin Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng ta sử dụng thời gian hiệu quả trong mọi công việc.

Bạn có xin Chúa cho sử dụng thì giờ khôn ngoan trong năm mới này không?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì thêm một năm mới Chúa ban cho con. Xin giúp con biết tận dụng thì giờ và mọi cơ hội Chúa ban cho con để con có thể sống một đời sống kết quả, hoàn thành được mục đích đời sống Chúa muốn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 42:27—43:14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top