Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2021


Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2021

(Mùng Một Tết) Giê-rê-mi 29:4–11
Hy Vọng cho Năm Mới

“Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!” (Rô-ma 15:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán bảo người Do Thái bị lưu đày ở Ba-by-lôn điều gì? Ngài nói gì về tương lai của họ? Bạn hy vọng thế nào về tương lai của mình trong năm mới và suốt cuộc đời mình?

Đức Chúa Trời báo cho dân Chúa đang bị lưu đày biết họ sẽ ở tại Ba-by-lôn trong bảy mươi năm, họ cần nỗ lực xây dựng đời sống của họ và con cháu của họ ở nơi không phải là quê hương cho đến lúc Ngài đem họ trở về, thực hiện mọi điều Ngài đã hứa. Chúa khẳng định Ngài có một chương trình cho họ, một chương trình tốt lành để ban cho họ một tương lai và hy vọng. Ngài phán, “Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình” (câu 11). Đây cũng chính là sứ điệp về tương lai cho con dân Chúa đang sống trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Khi thế giới dường như đang sụp đổ, ai cũng khát khao có một điều gì đó để bám lấy để không chỉ vượt qua thời kỳ khó khăn mà còn bảo đảm với chúng ta rằng những ngày tươi sáng tốt đẹp đang ở trước mặt. Đó là hy vọng nhưng chỉ là hy vọng vào một điều gì đó không biết. Tuy nhiên, hy vọng hay trông cậy vào Lời Chúa là hy vọng Đức Chúa Trời Toàn Năng và Yêu Thương ban cho con dân Ngài. Ngài là nguồn hy vọng, Đấng ban hy vọng, và làm hy vọng thành hiện thực. Trong khi mọi hy vọng, hứa hẹn của trần gian này sẽ làm con người thất vọng, thì “hy vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5 BTTHĐ).

Dù chúng ta đang ở trong tình cảnh nào, bước vào năm mới này, mỗi chúng ta hãy ghi nhớ và được khích lệ do niềm hy vọng chúng ta có trong Chúa. Chúa là hy vọng cho mọi tấm lòng đang bối rối. Ngài bảo chúng ta hãy tin cậy vào Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài (Giăng 14:1). Hy vọng nơi Chúa là hy vọng chắc chắn bởi vì Ngài là Đấng Thành Tín (Hê-bơ-rơ 6:17–19), và Ngài là hy vọng sống của chúng ta (I Phi-e-rơ 1:3).

Con người sống trong thế giới này nếu không có Chúa sẽ không có hy vọng. Bước vào năm mới này, xin Chúa cho chúng ta có thể trải nghiệm niềm vui và bình an trong Chúa khi đặt lòng nương cậy nơi Ngài là Đức Chúa Trời của mọi hy vọng. Ngài là Đấng tể trị mọi biến cố xảy ra trên thế giới và trên đời sống của mỗi người. Ngài là Đấng yêu thương chúng ta, sẽ tiếp tục bảo vệ, tiếp trợ và dẫn dắt chúng ta là con dân Ngài.

Bạn hy vọng điều gì trong năm mới này?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã đến để ban cho con niềm vui, bình an và hy vọng trong một thế giới đầy khó khăn và tuyệt vọng. Xin giúp con tin cậy Ngài, luôn hy vọng nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh suốt năm mới và cả cuộc đời con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 41:15–49.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top