Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2021


Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2021

Cô-lô-se 3:12–14
Sợi Dây Liên Kết Toàn Hảo

“Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Con cái Chúa cần nhớ mình là ai? Cần phải mặc lấy điều gì và học theo gương ai? Điều quan trọng nhất là gì và được ví sánh ra sao? Tình yêu thương giúp bạn sống thế nào với mọi người?

Sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho các tín hữu tại Cô-lô-se nhớ rằng họ là “dân được tuyển chọn, là người thánh và rất yêu dấu của Đức Chúa Trời.” Đó là một đặc ân rất lớn dành cho họ. Đặc ân này có ba đặc điểm giống như Chúa Giê-xu. Ngài cũng là “Đấng được chọn” (Lu-ca 23:35), là “Đấng Thánh” (Mác 1:24), và là “Con yêu dấu” của Đức Chúa Trời (Mác 9:7). Mục đích Sứ đồ Phao-lô đề cập đến những điều này là để nhấn mạnh rằng con cái Chúa thừa hưởng những đặc điểm như Chúa Giê-xu thì cần phải có đời sống giống như Ngài. Và để trở nên giống như Chúa thì chúng ta cần “phải mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục” (câu 12). Đây cũng chính là những đặc tính của Đức Chúa Trời.

Giữa bối cảnh xã hội có sự phân biệt đối xử với nhau theo giai cấp, địa vị thì Cơ Đốc nhân phải sống trong tinh thần của Đấng Christ. Khi con cái Chúa mặc lấy những đặc điểm giống Chúa trong đời sống thì nếu có mâu thuẫn, “phàn nàn” gì với anh chị em khác, chúng ta sẽ dễ dàng “nhường nhịn nhau và tha thứ nhau.” Thêm một động cơ rất mạnh mẽ giúp chúng ta có thể tha thứ cho người khác ấy chính là nhớ lại ơn tha thứ Chúa đã dành cho mình (câu 13). Khi nghĩ đến những tội lỗi từng vi phạm, những sai lầm mình từng mắc phải, chúng ta sẽ thấy mình chẳng xứng đáng để được làm con cái Chúa, nhưng Chúa đã sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, điều đó khiến chúng ta có thể tha thứ cho anh chị em mình.

Tuy nhiên, điều quan trọng trên hết là “phải mặc lấy tình yêu thương” (câu 14). Dù chúng ta có lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục và tha thứ mà lại thiếu tình yêu thương thì tất cả đều vô nghĩa (I Cô-rinh-tô 13). Vì tình yêu chính là sợi dây liên kết toàn hảo. Tình yêu giống như mắc xích cột chặt con cái Chúa trong sự hiệp nhất. Tình yêu giúp chúng ta có thể dễ dàng bày tỏ lòng thương xót, nhân từ với người khác cách tự nhiên. Tình yêu giúp chúng ta có thể đối xử mềm mại, sẵn lòng nhường nhịn anh chị em mình. Tình yêu giúp chúng ta không trách cứ hay bắt tội người khác luôn luôn, nhưng sẵn lòng tha thứ… Chính tình yêu là sợi dây buộc con cái Chúa lại với nhau, liên kết từng chi thể trong thân Đấng Christ một cách chặt chẽ và toàn hảo. Đó là những gì mà Sứ đồ Phao-lô đã hướng dẫn để sống một đời sống mới trong Chúa noi theo gương Ngài. Hãy để cho tình yêu cai trị tấm lòng và hướng dẫn cuộc đời chúng ta mỗi ngày.

Bạn có đang sở hữu mối dây liên kết toàn hảo trong đời sống không?

Lạy Chúa, xin giúp con học theo những đặc tính của Ngài và luôn mặc lấy tình yêu thương là dây liên kết toàn hảo trong cuộc sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 38.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top