Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2021


Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2021

I Giăng 2:15–17
Yêu Chúa, Yêu Thế Gian

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa, nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: “Thế gian” trong phân đoạn Kinh Thánh này có nghĩa gì? Ba đặc điểm của tinh thần thế tục trong câu 16 là gì? Tại sao người yêu thế gian thì không thể yêu thương anh chị em được? Kết quả khác biệt giữa yêu Chúa và yêu thế gian là gì? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này?

Trái của Thánh Linh với phẩm tính đầu tiên là “yêu thương” (Ga-la-ti 5:22). Chúa muốn con dân Chúa phải sống yêu thương, nhưng có những điều Sứ đồ Giăng dạy “chớ yêu, đừng yêu.” Đó là “Chớ yêu thế gian và cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa.” Từ “thế gian” (Hy Lạp: kosmos) trong phân đoạn Kinh Thánh này chỉ về lực lượng tâm linh đen tối, dưới quyền của Sa-tan (I Giăng 5:19), chống nghịch lại Chúa (Ê-phê-sô 6:12). Vì vậy tình yêu thế gian đối nghịch với tình yêu dành cho Chúa (Giăng 15:18–19), không vâng phục theo ý muốn của Chúa.

Câu 16 mô tả ba đặc điểm của tinh thần thế gian. Thứ nhất, mê tham của xác thịt là lòng ham muốn mạnh mẽ những thú vui tội lỗi liên hệ với thân xác như thú vui nhục dục, tà dâm, ham mê ăn uống, nghiện ngập… Thứ hai, sự mê tham của mắt là những tham lam, ganh tị, thèm muốn xuất phát từ những hào nhoáng thấy được ở bên ngoài: áo quần, nhà cửa, xe cộ, danh tiếng… Thứ ba, sự kiêu ngạo của đời là những kiêu căng về những giá trị tạm thời của thế tục như địa vị trong xã hội, sự giàu có… Tất cả những điều này xuất phát từ thế gian mà ra chứ không từ Chúa. Vì vậy, người yêu thế gian thì nơi người đó không có lòng yêu mến Chúa. Và nếu không yêu mến Chúa thì cũng không thể yêu thương người khác bằng tình yêu của Chúa được!

Trong câu 17, Sứ đồ Giăng nhắc nhở rằng người yêu thế gian chỉ sống cho đời này nên khi họ qua đời sự nghiệp họ cũng tiêu tan và linh hồn họ cũng bị hư mất! (Ma-thi-ơ 16:26). Ngược lại, phước hạnh cho người làm theo ý muốn Chúa, đồng nghĩa với yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em thì tồn tại mãi mãi vì sau khi lìa đời sẽ được ở cùng Chúa nơi Thiên Đàng phước hạnh.

Sứ đồ Phao-lô đã liệt kê chín phẩm tính của Trái Thánh Linh trong Ga-la-ti 5:22. Phẩm chất quan trọng ông nêu lên đầu tiên là “lòng yêu thương.” Chúng ta chỉ có thể sống yêu thương theo Lời Chúa dạy khi chúng ta yêu mến Chúa và đặt mình dưới sự cai trị của Đức Thánh Linh, khi ấy bông trái Thánh Linh mới nở rộ trong đời sống. Lòng yêu Chúa sẽ đẩy lùi lòng yêu thế gian ra khỏi chúng ta, từ đó chúng ta mới có thể sống yêu thương với anh chị em mình. Không yêu thế gian nhưng hết lòng yêu mến Chúa, đó là bí quyết để phẩm tính yêu thương của Trái Thánh Linh thể hiện trong đời sống của mình.

Có những ham muốn thế tục nào còn tồn đọng trong đời sống của bạn không?

Lạy Chúa, xin cho con không yêu thế gian nhưng hết lòng kính mến Chúa và yêu người lân cận như mình. Xin phẩm chất yêu thương của Trái Thánh Linh luôn thể hiện trong đời sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 31:36–55.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top