Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2021


Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2021

Xuất Ê-díp-tô Ký 21:33-36
Đền Bù Thiệt Hại về Súc Vật

“Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Luật bồi thường thiệt hại về súc vật được quy định như thế nào? Những nguyên tắc sống nào được đặt ra giữa vòng dân Chúa? Bài học này có liên hệ gì với xã hội chúng ta ngày nay? Chúa đang thách thức bạn làm điều gì để thể hiện mình là tuyển dân của Ngài?

Luật đền bù thiệt hại về súc vật quy định khi một người đào hầm, do sơ ý hay thiếu thận trọng không đậy miệng hầm kỹ lưỡng, nếu bò hay lừa của hàng xóm đi ngang và rơi vào hầm đó thì chủ hầm phải đền bù hoàn toàn thiệt hại, ông ta phải trả đủ giá tiền con vật bị nạn cho chủ của nó (câu 33–34).

Khi con bò của một người lỡ húc chết con bò của hàng xóm, thì hai người phải bán con bò sống chia tiền với nhau và cũng chia con bò chết nữa (câu 35). Tuy nhiên, nếu chủ bò đã biết trước rằng bò của mình có tật hay húc mà vẫn không có biện pháp khống chế thì ông phải đền hoàn toàn thiệt hại cho chủ bò bị nạn, lấy bò thường bò và nhận con bò chết về phần mình (câu 36).

Luật đền bù súc vật dựa trên nguyên tắc sống yêu thương và công chính vì Chúa là Đấng yêu thương và công chính. Để sống yêu thương, con dân Chúa phải có trách nhiệm quan tâm, bảo vệ và chia sẻ thiệt hại với nhau khi tai nạn bất thình lình xảy ra. Để sống công chính, tuyển dân của Chúa cần phải cảnh giác và chịu trách nhiệm về mọi sự thiệt hại xảy ra do lỗi của chính mình. Khi một người làm điều sai với người lân cận mình, người ấy không chỉ nói lời xin lỗi suông nhưng phải có hành động đền bù thích đáng kèm theo. Sống yêu thương, thành thật và có trách nhiệm là thể hiện đức tin thật nơi Đức Chúa Trời. Một người học và vâng theo Lời Chúa dạy sẽ có nếp sống luôn làm vinh quang Danh Chúa. Lương tâm của người ấy sẽ được thanh thản, chắc chắn người ấy sẽ được yêu thương chân thành, được Chúa ban phước và khen thưởng.

Xã hội ngày nay có nhiều người vì mối lợi của riêng mình mà sẵn sàng đổi trắng ra đen, luồn lách pháp luật của con người, phủi tay về trách nhiệm của mình và dửng dưng với nỗi đau của người khác. Trong mắt Chúa, họ là người dại, dối mình, dối, và dối Chúa. Những người sống như vậy tưởng rằng mình khôn hơn người nhưng hậu quả chắc chắn là họ sẽ có một một cuộc sống tẻ nhạt, thiếu tình yêu, làm nô lệ cho tòa án lương tâm, đồng thời họ cũng sẽ bị chính Chúa xét đoán trong ngày sau rốt. Chúa thách thức con dân Ngài làm muối của đất, ánh sáng cho thế gian. Dù chung quanh chúng ta đầy những sự bất công và ích kỷ, mỗi Cơ Đốc nhân cần sống chiếu rạng tình yêu thương và sự công chính của Chúa cho mọi người.

Bạn có sẵn lòng sống giữa xã hội này khác nào “cá lội ngược dòng” không?

Lạy Chúa! Xin giúp con kính sợ Ngài, học biết và vâng lời Chúa dạy. Xin cho con mỗi ngày càng giống Chúa hơn; sống yêu thương và công chính, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 27:21–46.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top