Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2021


Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2021

Phục Truyền 6:1–6
Ai Có Tai Mà Nghe, Hãy Nghe

“Hỡi Ít-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (câu 4–5).

Câu hỏi suy ngẫm: Từ “nghe” trong câu 4 có nghĩa gì? Nghe Lời Chúa quan trọng như thế nào? Thông điệp của Phục Truyền 6:4–5 là gì? Bạn có thái độ nào khi nghe Lời Chúa?

Sách Phục Truyền liên tục nhắc nhở người đọc phải đối diện với lời kêu gọi hãy vâng lời Đức Chúa Trời. Mệnh lệnh “làm theo điều Chúa phán” xuất hiện khoảng năm mươi lần trong cả sách cho thấy tầm quan trọng của việc sống theo điều Chúa dạy được nhấn mạnh cho dân Chúa. Nhưng đối với người Ít-ra-ên, để có thể có một nếp sống làm theo Lời Chúa, trước hết cần phải biết “nghe” Lời Ngài. Đó là lý do vì sao từ “nghe” được sử dụng khoảng 100 lần trong sách này.

Từ “nghe” trong câu 4 không có nghĩa chỉ là lắng nghe ai đó đang nói mà thôi, nhưng từ “nghe” ở đây có nghĩa là nghe chăm chú, hiểu, chú ý, và vâng theo. Như vậy, nghe Lời Đức Chúa Trời là sự tập trung toàn bộ tâm trí, tấm lòng, và ý chí của con người vào Chúa, đồng thời tiếp nhận điều Ngài dạy dỗ và vâng lời làm theo. Lời Đức Chúa Trời phải xuyên thấu vào lòng người Ít-ra-ên và trở thành một phần của con người bên trong họ. Đây cũng chính là điều Chúa Giê-xu muốn nói khi Ngài phán: “Ai có tai mà nghe, hãy nghe!” (Ma-thi-ơ 11:15). Hiểu được ý nghĩa sâu xa và tầm quan trọng của “nghe” để biết lý do vì sao câu 4–5 là một trong những thông điệp quan trọng trong sách Phục Truyền. Nội dung của hai câu này công bố lời khẳng định mạnh mẽ rằng chỉ có một Chân Thần duy nhất là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và dân Ngài phải kính mến Chúa với tất cả hồn linh và sức lực. Đây là lời cầu nguyện nổi tiếng được người Ít-ra-ên dạy cho con cháu mình nằm lòng từ khi còn nhỏ, và đó cũng là bài cầu nguyện mà người Ít-ra-ên dùng để cầu nguyện hai lần trong ngày.

Ngày nay, Chúa phán với chúng ta qua Kinh Thánh. Hội Thánh luôn tạo điều kiện cho con dân Chúa nghe Lời Chúa qua những bài giảng, những giờ học Kinh Thánh… Tuy nhiên, không ít người có thái độ nghe Lời Chúa giống như thái độ nghe những tin tức hằng ngày nên nếp sống chẳng có gì thay đổi. Sự thờ ơ trong thái độ nghe Lời Chúa thường xuất phát từ việc chúng ta chưa hiểu rõ Đấng mình đang thờ phượng là ai, Ngài có yêu cầu gì đối với người thờ phượng Ngài. Câu 4–5 trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay chính là câu chìa khóa giúp ta nhận thức được Chúa là ai và chúng ta cần phải có thái độ sống thế nào cho thích hợp với ý Chúa. Chúng ta cần lắng nghe Lời Chúa với cả tấm lòng kính mến và làm theo Lời Chúa dạy để biết Chúa chính là Giê-hô-va Đức Chúa Trời có một không hai, phàm những ai tôn thờ Ngài phải dùng cả tâm trí, ý chí, và tấm lòng mà tôn thờ.

Bạn có đang “nghe” Lời Chúa đúng đắn không?

Lạy Chúa, Đấng con tôn thờ là Giê-hô-va Đức Chúa Trời có một không hai, xin giúp con dùng cả hồn linh và sức lực tôn thờ Chúa trong suốt cả cuộc đời con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top