Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2021


Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2021

Ga-la-ti 5:19–25
Bước Theo Thánh Linh

“Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy” (câu 24–25).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Sứ đồ Phao-lô, công việc của xác thịt là gì? Trái của Thánh Linh gồm những phẩm tính gì? Tại sao con dân Chúa phải bước theo Đức Thánh Linh? Trong Năm Mới 2021, bạn xin Chúa cho mình bước theo Đức Thánh Linh như thế nào?

Hôm nay là ngày đầu năm 2021, con dân Chúa vừa từ giã năm cũ để bước vào năm mới. Chúng ta cùng học hỏi lời dạy của Sứ đồ Phao-lô khi ông đưa ra hai hình ảnh tương phản giữa con người cũ và con người mới. Con người cũ là con người tội lỗi, sống theo những ham muốn của xác thịt, được liệt kê bằng những “việc làm của xác thịt” như sau: “gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy” (câu 19–21). Những người miệt mài sống trong những tội lỗi như vậy sẽ không hưởng được phước hạnh của Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Khi con người tội lỗi tin nhận Chúa Giê-xu, cùng chết con người cũ với Chúa trên cây thập tự và cùng sống lại với Chúa bằng con người mới, con người được Đức Chúa Trời tái sinh, được sống, và trưởng thành trong Thánh Linh, thì người mới trong Chúa phải không ngừng tăng trưởng để tiếp tục ra hoa kết trái, tức một đời sống sinh ra những điều tốt đáng chuộng, được gọi là Trái Thánh Linh, gồm các phẩm tính yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ (câu 22).

Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự để đền tội cho mỗi chúng ta. Khi chúng ta đã thuộc về Chúa thì cũng phải đóng đinh những đam mê và dục vọng của mình trên thập tự giá với Chúa, vì đó là phương cách để làm chết đi các việc làm của xác thịt. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.” Cụm từ “bước theo Thánh Linh” có nghĩa là đồng hành với Chúa trên con đường mà Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta.

Bước vào Năm Mới 2021, cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta hết lòng tin cậy và yêu mến Ngài. Luôn nhớ rằng chúng ta đã được Đức Thánh Linh ban cho sự sống mới trong Chúa để chúng ta không đi trước Chúa mà làm theo ý riêng, cũng không đi quá xa Chúa để lạc đường của Chúa, nhưng “hãy bước theo Thánh Linh.” Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta như nhánh nho gắn liền với gốc nho là Chúa Giê-xu qua sự cầu nguyện, học biết, và vâng theo Lời Chúa để sinh ra nhiều trái (Giăng 15:5). Ước mong mỗi chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an, phước hạnh và làm vinh quang Danh Chúa khi luôn sống và bước theo Đức Thánh Linh trong năm mới 2021.

Bạn có bước theo Đức Thánh Linh mỗi ngày không?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì tình yêu thương và sự cứu chuộc của Ngài dành cho con. Xin giúp con chết hoàn toàn con người cũ tội lỗi và toàn tâm, toàn ý bước theo Đức Thánh Linh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 1:1–26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top