Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2020


Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2020

Xuất Ê-díp-tô Ký 21:22–27
Luật Bồi Thường Thiệt Hại Thân Thể

“Còn nếu có sự hại chi thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân, lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương” (câu 23–25).

Câu hỏi suy ngẫm: Luật bồi thường thiệt hại được quy định như thế nào? Luật này được áp dụng ra sao? Chúa muốn gì khi truyền cho ông Môi-se luật này? Bạn rút ra những bài học nào để áp dụng cho mình?

Khi hai người đánh nhau, vô tình gây thương tích cho một phụ nữ mang thai khiến hư thai; nếu người đàn bà đó không bị tổn thương gì khác, người gây thương tích sẽ phải bồi thường số tiền do chồng cô ấy quy định (câu 22). Vì thai nhi được nhìn nhận như một con người nên sự mất mát đó làm tổn hại rất lớn trên gia đình người bị nạn. Số tiền bồi thường không được quy định hạn mức nhưng được quyết định theo mức độ thông cảm của người chồng. Người gây ra việc sẩy thai đó cần có thái độ và cư xử phải phép để làm dịu cơn giận của chồng nàng.

Nhưng nếu người đàn bà có thai bị đánh nhằm đó có tổn thương, thì người gây tổn thương phải đền bù theo nguyên tắc: “mạng thường mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân, lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương” (câu 23–25). Luật này đưa ra nhằm giúp tuyển dân cần phải có thái độ và hành xử phải phép trong cộng đồng. Khi một người làm tổn thương người khác ở mức độ nào thì chính người gây ra tổn thương đó phải chịu mức thương tổn như vậy. Đó là luật công bằng, tuy nhiên việc đền bù này không phải luôn luôn thi hành theo nghĩa đen “lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng…” nhưng đền bù theo giá trị của phần thân thể bị thương tổn. Chúng ta có thể hiểu rõ hơn về giá trị đền bù này trong câu 26–27. Nếu một người chủ đánh đầy tớ trai hay gái mình làm hư một con mắt hay rụng một cái răng, thì người chủ phải cho người đầy tớ đó được ra đi tự do vì sự tổn thất con mắt hay cái răng đó. Như vậy, giá trị của một con mắt hay một cái răng bằng số tiền mà người chủ đã mua người đầy tớ đó.

Bài học hôm nay cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng Yêu Thương. Ngài yêu mọi người, dù đó là người chủ hay nô lệ, dù là người đã được sinh ra hay còn trong bào thai. Tất cả mọi người đều được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa, khi một người làm tổn hại đến người khác thì đã xâm phạm đến chính Ngài. Chúa cũng là Đấng Công Chính, Ngài phân xử công minh; mọi người phạm tội đều phải bị nghiêm trị xứng theo hành vi người ấy đã vi phạm. Cơ Đốc nhân cần phải sống yêu thương như Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta. Đặc biệt là sống theo nguyên tắc luật vàng của Chúa Giê-xu, làm cho người khác điều mình muốn họ làm cho mình (Ma-thi-ơ 7:12).

Bạn có sống yêu thương như Chúa mong đợi chưa?

Lạy Chúa Chí Ái! Con biết Chúa yêu con và Ngài mong đợi con sống yêu thương. Xin cho con nhìn thấy hình ảnh của Chúa trong mỗi người để con biết hành xử hài lòng Chúa.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top