Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2020


Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2020

Ma-thi-ơ 16:13–20
Chúa Giê-xu Là Ai?

“Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng Ta là ai? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (câu 15–16).

Câu hỏi suy ngẫm: Người ta nói Chúa Giê-xu là ai? Còn Sứ đồ Phi-e-rơ xưng Chúa Giê-xu là ai? Chúa Giê-xu là ai đối với bạn? Bạn thể hiện đức tin ra sao trong nghịch cảnh?

Mùa Giáng Sinh đã qua, giai điệu và sứ điệp Giáng Sinh cũng đã ít dần, vậy điều gì còn giữ lại trong lòng chúng ta sau mùa kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh? Chúng ta đã nghe rất nhiều về Chúa Giê-xu, nhưng Chúa Giê-xu là ai đối với mỗi cá nhân chúng ta?

Trong những năm Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, nhiều người đã có những nhận định khác nhau về Ngài. Một số người nói Chúa là ông Giăng Báp-tít sống lại, một số người khác nói là Tiên tri Ê-li, một số khác nữa lại nói là Tiên tri Giê-rê-mi hay là một trong các nhà tiên tri (câu 14). Từ những nhận định về Chúa khác nhau nên họ cũng đã theo Chúa với những động cơ và mục đích khác nhau. Nhiều người theo Chúa vì mong được chữa lành bệnh tật thân xác, người khác mong được giải thoát khỏi tà linh, quỷ ám. Một số người theo Chúa vì hiếu kỳ, thích xem những phép lạ, hoặc mong được Chúa hóa bánh cho ăn no nê. Những người này chỉ trông đợi sự cứu giúp của Chúa Giê-xu về phương diện thể xác, hay giải tỏa những khó khăn về tinh thần có tính tạm thời, nhưng Chúa luôn tìm cách đưa họ đến sự giải cứu về tâm linh và hướng họ đến sự sống đời đời.

Khi con người có những nhận định sai lạc về Chúa, mục đích theo Chúa của họ cũng sẽ sai lạc. Khi họ không được đáp ứng điều mình mong muốn thì họ sẽ rời xa Chúa, hay tệ hơn nữa là đóng đinh Chúa. Ngược lại, Sứ đồ Phi-e-rơ thưa với Chúa: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (câu 16). Chúa Giê-xu khẳng định những điều Sứ đồ Phi-e-rơ nói là do Đức Chúa Cha bày tỏ cho ông chứ không phải từ loài người xác thịt. Những nhận định đúng đắn về Chúa Giê-xu đã hướng Sứ đồ Phi-e-rơ đến giá trị đời đời. Dù ông có vấp phạm chối Chúa ba lần nhưng sau khi ăn năn, nhận thức đúng đắn về Chúa đã thúc đẩy ông cam kết sống tận hiến cho Chúa, tận tâm rao truyền sự cứu rỗi, và tận lực gây dựng Hội Thánh của Chúa về sau.

Cho đến nay, đại dịch COVID–19 vẫn còn ảnh hưởng đến toàn cầu trong nhiều phương diện. Nhiều người trong chúng ta vẫn còn đang gặp khó khăn về vật chất, không ít người sa sút về tinh thần, và ngay cả có một số người nguội lạnh đức tin. Trong hoàn cảnh đó, cầu xin Chúa cho chúng ta xác định rõ Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của chúng ta, Đấng yêu thương, cứu chuộc và luôn ở cùng chúng ta. Trong Chúa, chúng ta có hy vọng, bình an, niềm vui trong cuộc sống hiện tại, và có sự sống đời đời vinh quang trong cõi vĩnh hằng.

Chúa Giê-xu là ai đối với bạn và thái độ bạn phải ra sao trong khó khăn?

Tạ ơn Chúa vì đã cứu chuộc con. Xin Chúa cho con vững tin nơi Chúa, vâng lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh. Xin giúp con luôn có niềm vui, sự hy vọng trong Chúa.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top