Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2020

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2020


Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2020

Châm Ngôn 8:27–31
Thái Độ Đối Với Chúa

“Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tính Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được” (Rô-ma 1:19–20).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn bày tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ra sao trong sự sáng tạo vũ trụ? Chúa bày tỏ cho con người về Ngài như thế nào? Thái độ của bạn ra sao khi biết về sự sáng tạo và tình yêu Ngài dành cho bạn?

Chỉ với năm câu ngắn ngủi (câu 27–31), Vua Sa-lô-môn cho con cháu thấy Đức Chúa Trời là Đấng Khôn Ngoan trong sự sáng tạo vũ trụ. Chúa đã lập ra các tầng trời, các tầng mây, và các vực sâu. Ngài cũng phân chia khoảng không gian, định bờ cõi và giới hạn cho biển, và lập nên nền móng cho địa cầu. Sự khôn ngoan được Vua Sa-lô-môn nhân cách hóa khi ông diễn đạt sự khôn ngoan đã vui vẻ, khoái lạc, vui thích trong sự sáng tạo của Chúa. Điều này cho thấy sự sáng tạo vô cùng tuyệt diệu của Thiên Chúa. Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc chúng ta nhớ đến ký thuật về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký 1. Sau khi Chúa sáng tạo vũ trụ và con người, Đức Chúa Trời rất hài lòng, Ngài “thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:31). Đức Chúa Trời đã sáng tạo vũ trụ vô cùng tốt đẹp, và Ngài ban cho con người mọi điều có cần cho đời sống.

Khi phạm tội, con người đã xa rời đường lối công chính, tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô chỉ cho những người gian ác và vô luân biết rằng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên họ khi họ vẫn cố chấp từ bỏ Thiên Chúa: “Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tính Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được” (Rô-ma 1:19–20).

Chúa luôn bày tỏ Ngài cho con người. Chúa bày tỏ sự khôn ngoan, quyền năng của Ngài qua sự sáng tạo vũ trụ. Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài qua sự hy sinh Con Một của Ngài cho con người (Giăng 3:16). Có rất nhiều người đã ăn năn quay trở lại vui mừng ca ngợi Thiên Chúa, nhưng vẫn có không ít người còn cứng lòng chưa trở lại thờ phượng Ngài. Chúa luôn yêu thương, kiên nhẫn chờ đợi mỗi chúng ta, chúng ta đừng để cơ hội qua đi, để rồi phải chịu sự thịnh nộ của Chúa và sự chết đời đời trong cõi vĩnh hằng.

Qua sự sáng tạo kỳ diệu của Đức Chúa Trời, thái độ của bạn đối với Ngài ra sao?

Cảm tạ Chúa đã tạo dựng con và vũ trụ tuyệt đẹp cho con vui hưởng. Xin Chúa cho con sống kính sợ Chúa, biết ơn Chúa và tôn cao Danh Thánh của Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top