Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2020

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2020


Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2020

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:20–21
Di Sản Thuộc Linh: Mi-ri-am

“Ta đã đem ngươi lên khỏi đất Ê-díp-tô, đã chuộc ngươi ra khỏi nhà tôi mọi, và đã sai Môi-se, A-rôn, Mi-ri-am đến trước mặt ngươi” (Mi-chê 6:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà Mi-ri-am là ai? Bà có những đóng góp nào cho đời sống thuộc linh của dân Chúa? Bạn làm gì để dự phần trong đời sống thuộc linh của gia đình và Hội Thánh?

Lần xuất hiện đầu tiên của bà Mi-ri-am là hình ảnh một cô gái nhỏ núp bên đám lau sậy ven bờ sông Nile để canh giữ cậu em trai ba tháng tuổi, và chính cô đã đề nghị với công chúa tìm một vú nuôi Do Thái cho cậu bé (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:4, 7). Và rồi cũng như hai em của mình, bà Mi-ri-am được ông bà Am-ram và Giô-kê-bết nuôi dưỡng trong sự tin kính Chúa và mong chờ sự giải cứu cho người Ít-ra-ên. Từ đó, chúng ta không được biết về bà Mi-ri-am cho đến khi bà xuất hiện trở lại trong Bài Ca của Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 15). Tại đây, chúng ta thấy nhiều điều về bà và ảnh hưởng của bà trên dân Chúa.

Trước nhất, bà Mi-ri-am là phụ nữ nhận được đặc quyền làm nữ tiên tri đầu tiên trong Kinh Thánh (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:20). Trong Cựu Ước chỉ có ba phụ nữ khác được đề cập như là những tiên tri, đó là bà Đê-bô-ra (Các Quan Xét 4:4), bà Hun-đa (II Các Vua 22:14), và vợ của Tiên tri Ê-sai (Ê-sai 8:3).

Chúng ta cũng nhận ra vai trò lãnh đạo của bà Mi-ri-am đối với các người nữ Ít-ra-ên khi họ đi theo sau bà để ca ngợi Chúa. Rõ ràng, bà Mi-ri-am đã cùng với ông A-rôn và ông Môi-se đóng một vai trò quan trọng trong sự Xuất Ai Cập. Tiên Tri Mi-chê nói, Ngài “đã sai Môi-se, A-rôn, Mi-ri-am đến trước mặt ngươi” (Mi-chê 6:4) cho thấy bà Mi-ri-am được đặt ngang hàng với hai ông A-rôn và Môi-se.

Lời ca ngợi của bà Mi-ri-am cũng cho thấy sự kính sợ Chúa và tinh thần thờ phượng Chúa của bà. Bà không chỉ thờ phượng Chúa bằng tiếng hát nhưng còn bằng trống cơm, bằng cả một cảm xúc mạnh mẽ, nên đã lan truyền tinh thần ca ngợi Chúa cho dân Ngài. Bà Mi-ri-am ca ngợi Chúa vì tám mươi năm trước bà đã nhìn thấy Chúa giải cứu em mình ra khỏi nước, và hiện nay bà đang nhìn thấy Chúa giải cứu dân Ngài ra khỏi Ai Cập.

Dù trong cuộc đời của bà Mi-ri-am có một điểm tối chính là lúc bà cùng ông A-rôn chống đối thẩm quyền của ông Môi-se (Dân Số Ký 12), nhưng rõ ràng ảnh hưởng của bà trên đời sống tâm linh của người Do Thái là rất lớn. Sử gia Josephus cho biết chồng bà Mi-ri-am là ông Hu-rơ, một trong những người lãnh đạo của người Ít-ra-ên đã góp phần trong chiến thắng người A-ma-léc (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8–13), và cháu của bà là ông Bết-sa-lê-ên, một nghệ nhân đóng góp lớn trong việc xây dựng Đền Tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:2). Ông bà Am-ram và Giô-kê-bết đã để lại di sản thuộc linh cho bà Mi-ri-am, nhờ đó bà Mi-ri-am và chồng đã giao phó di sản này cho cháu mình là ông Bết-sa-lê-ên. Di sản thuộc linh là một di sản vô giá!

Bạn có nhận biết di sản thuộc linh là một di sản vô giá không?

Lạy Chúa, xin ban ơn cho con để con sống những ngày trên đất thật hữu ích, làm sáng Danh Chúa, giúp nhiều thế hệ con cháu biết Chúa và thờ phượng Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top