Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2020


Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2020

I Sử Ký 23:6–32
Phục Vụ Thầm Lặng

“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Vua Đa-vít sắp xếp lại công việc của người Lê-vi? Họ được phân công làm những công việc cụ thể nào? Sự thờ phượng sẽ thế nào nếu thiếu những công việc này? Theo bạn, những công việc nào là quan trọng trong Hội Thánh?

Sau khi Hòm Giao Ước đã được đặt tại Giê-ru-sa-lem, Vua Đa-vít sắp xếp người Lê-vi cho chức vụ mới của họ vì giờ đây họ “không còn phải khiêng vác đền tạm hay là các khí dụng về công việc đền tạm nữa.” Ông phân chia họ ra làm ba ban thứ theo tên các con trai của ông Lê-vi là Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. Tên của những người Lê-vi thuộc danh sách này được ghi chép tỉ mỉ từng người một. Họ làm “công việc của đền Đức Giê-hô-va” tức là canh giữ hành lang và các phòng, giữ tinh sạch các vật thánh, làm mọi việc khác thuộc Nhà Đức Chúa Trời, lo về bánh trần thiết, về bột, đồ nướng, đồ trộn với dầu, các dụng cụ đo lường. Mỗi ngày họ phải đứng trong Đền Thờ để cảm tạ và ca ngợi Chúa, phụ giúp dâng của lễ thiêu. Họ cũng chịu trách nhiệm làm mọi việc cần làm ở lều hội kiến, phụ giúp con cháu A-rôn để phục vụ trong Đền của Đức Giê-hô-va.

Phân đoạn Kinh Thánh này không chú trọng mô tả đặc quyền của những người Lê-vi mà chỉ cho thấy những công việc rất bình thường họ được giao cho. Tuy nhiên, nếu không có những công việc bình thường này thì sự thờ phượng sẽ không được chu đáo.

Lắm lúc các Cơ Đốc nhân, nhất là ở các Hội Thánh nhỏ hoặc ở vùng nông thôn, phải làm những công việc rất bình thường trong Đền Thờ Chúa. Đó là những công việc nhỏ, thầm lặng, không đem lại tiếng tăm, danh vọng, không được nhiều người biết đến và khen ngợi, chẳng hạn như quét dọn nhà thờ, sắp bàn ghế trước giờ nhóm, nấu nướng, rửa chén sau mỗi buổi thông công, giữ xe, hoặc phụ giúp ai đó, hoặc lo cho một mục vụ rất nhỏ v.v… Tuy nhiên, tất cả công việc dù lớn, dù nhỏ mà chúng ta được kêu gọi để làm và nếu chúng ta đang làm hết lòng thì đều rất quan trọng để đem lại sự gây dựng tốt đẹp cho Nhà Chúa.

Thật vậy, dù có những công việc rất bình thường trong Đền thờ ngày xưa như lo dụng cụ đo lường, lo bột, lo bánh, canh giữ hành lang… nhưng tên tuổi của những người thực hiện những công việc bình thường nhỏ bé này đã được Vua Đa-vít ghi lại một cách trang trọng trong danh sách những người lo công việc Chúa. Tên của chúng ta, những người phục vụ Chúa trong thầm lặng cũng sẽ được Chúa ghi lại một cách trang trọng trong “danh sách” của Ngài. Vậy, có thể chúng ta là “vô danh” trong mắt loài người, nhưng không hề “vô danh” trong mắt Chúa.

Có khi nào bạn nản lòng vì phải làm những việc nhỏ bé, bình thường, không ai biết đến trong Hội Thánh không?

Lạy Chúa, xin cho con cứ luôn trung tín trong những công việc mà Ngài đã gọi con làm, dù đó là việc lớn hay việc nhỏ, được nhiều người biết đến hay là thầm lặng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top