Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2020


Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2020

Ma-thi-ơ 5:1–12
Phẩm Chất Công Dân Nước Trời

“Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Kể những phẩm chất tâm linh và những phước hạnh tương ứng Chúa Giê-xu dạy trong bài giảng này? Tiến trình của một người muốn đạt được những phẩm chất của công dân Nước Trời là gì? Bạn áp dụng tiến trình này cho mình như thế nào?

Bài Giảng trên Núi nằm trong chuỗi những lời giảng dạy về phẩm chất của người theo Chúa và những kết quả tương ứng. Trong bài giảng này, Chúa Giê-xu đã nêu ra tám cặp về phẩm chất tâm linh và những phước hạnh tương ứng theo sau. Mở đầu bài giảng, Chúa hướng người đi theo Ngài chú tâm về đời sống tâm linh của chính họ để nhận ra sự nghèo nàn thuộc linh của mình. Một người phải nhìn biết sự thiếu thốn thuộc linh mới có thể than khóc cho tình trạng tội lỗi của mình và của người. Nhờ đó, mới có thể hạ mình hướng về sự công chính, tìm kiếm sự thương xót từ Đức Chúa Trời, và trở thành người thương xót, người xây dựng hòa bình. Cuối cùng, là trở thành người có thể vui vẻ và nức lòng mừng rỡ khi chịu khổ, chịu bắt bớ vì cớ Chúa.

Chúng ta thấy những phẩm chất tâm linh Chúa Giê-xu đề cập ở đây là tiến trình trưởng thành thuộc linh của người theo Chúa. Tiến trình ấy bắt đầu với sự nhận biết tình trạng thuộc linh của mình, rồi dần dần hướng đến tha nhân, và đỉnh cao của sự trưởng thành ấy là sẵn lòng chịu khổ vì Chúa và vì đeo đuổi những phẩm chất của một công dân Nước Trời. Có thể nói khi một người chưa giải quyết được những vấn đề của đời sống tâm linh chính mình thì chưa thể giúp giải quyết được những vấn đề của người khác, và khi chưa được Chúa sử dụng thì cũng chưa thể chịu khổ vì Danh Chúa.

Trong khi xu hướng chung của xã hội hiện nay là quy hướng mọi thứ về chính mình thì những phẩm chất của công dân Nước Trời lại kêu gọi chúng ta hướng về lợi ích của tha nhân, và quan trọng hơn là đặt Chúa lên trên mọi điều của đời sống, kể cả sự chịu khổ vì Danh Chúa. Có thể nói đây là những thách thức không hề dễ cho người đi theo Ngài, bởi nó hoàn toàn trái ngược với những tiêu chuẩn của thế gian. Bất kỳ những ai đi theo tiếng gọi của Chúa, trau dồi những phẩm chất của một công dân thiên quốc đều phải trải qua sự tranh chiến và giằng co mãnh liệt với chính mình. Có thể chúng ta thấy sao có những người sống với tiêu chuẩn của đời mà vẫn giàu có, thịnh vượng, trong khi mình vì tìm kiếm sự công bình mà “rước lấy” nhiều phiền phức. Chúng ta cần nhớ, mỗi phẩm chất tâm linh đều đi kèm với phước hạnh Chúa hứa ban cho mình. Vì thế, cái giá của việc sống theo những phẩm chất của một công dân Thiên Quốc là hoàn toàn xứng đáng để chúng ta đánh đổi.

Bạn có sẵn sàng trả giá để sống theo phẩm chất của công dân Nước Trời không?

Lạy Chúa, là Đấng đã kêu gọi con trở nên con cái của Ngài. Xin Ngài giúp con ham mến trau dồi những phẩm chất tâm linh của một công dân Thiên Quốc.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 140—141.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top