Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2020


Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2020

Xuất Ê-díp-tô Ký 21:1–6
Luật Lệ Đối Với Người Nam Nô Lệ

“Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hê-bơ-rơ, nó sẽ hầu việc cho sáu năm; nhưng qua năm thứ bảy nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân của Chúa phải đối đãi với người nam nô lệ cùng chủng tộc với mình như thế nào? Lời dạy này cho thấy hình ảnh nào về Đức Chúa Trời? Chúa nhắc nhở bạn có những hành động cụ thể nào với anh chị em đang phục vụ bạn?

Sau khi rút tuyển dân ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ, Chúa ban cho họ những luật lệ căn bản để xây dựng một hệ thống luật pháp khác hẳn với luật pháp của các nước cận Đông cổ đại thời bấy giờ. Chúa muốn tuyển dân sống hài hòa trong một xã hội công bằng và bác ái.

Có những người gặp hoạn nạn, rơi vào cảnh nợ nần phải bán mình làm nô lệ. Chúa dạy dân Chúa phải cư xử nhân từ với người đồng hương khốn cùng. Những người nô lệ trong gia đình người Ít-ra-ên được đối đãi như một con người chứ không phải là một món hàng mà chủ có thể tùy ý sử dụng. Chủ và nô lệ người Hê-bơ-rơ cùng chia sẻ mọi đặc ân của tuyển dân, họ được nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát như Chúa đã ấn định (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8–10). Người nô lệ nam sẽ được tự do khỏi kiếp nô lệ sau sáu năm phục vụ trong nhà chủ mà không phải hoàn tiền bán thân (câu 2).

Kinh Thánh ghi lại sự thực hữu của chế độ nô lệ thời bấy giờ. Tuy nhiên, Chúa bênh vực những người nô lệ, Ngài ban luật pháp để bảo vệ họ, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho họ và có phương cách để giải phóng họ khỏi thân phận nô lệ. Nếu người ấy đến một mình sẽ ra đi một mình, nếu người ấy đến với vợ thì sẽ ra đi với vợ (câu 3). Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sinh con trai hay gái thì người nô lệ đó đi ra một mình nhưng vợ và con thuộc về chủ (câu 4). Nếu người nô lệ nói: Tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra tự do thì người chủ sẽ dẫn anh ấy tới trước mặt Đức Chúa Trời, làm thủ tục xỏ tai và anh sẽ phục vụ chủ trọn đời (câu 5–6). Luật định này được phổ biến trong tuyển dân để mọi người cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định làm điều gì, mua nô lệ, bán mình làm nô lệ, nhận vợ từ nơi chủ mình, v.v… Con dân của Chúa không bị buộc làm nô lệ vĩnh viễn cho bất cứ ai trừ khi người đó muốn ở lại phục vụ vì tình yêu thương.

Ngày nay, chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ nhưng cũng còn đó những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn tạm thời hay lâu dài. Những người giúp việc, những công nhân trong công ty nhìn nhận như thế nào về người chủ Cơ Đốc nhân của mình? Chúa thách thức con dân Chúa nhìn thấy hình ảnh của Ngài trong mỗi người và sống bày tỏ tình yêu thương, đức công chính giống Cha của mình trên trời.

Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này?

Lạy Cha Chí Thánh, Chí Ái là Đấng đoái xem và bênh vực người nghèo khó. Xin Chúa cho con biết tôn trọng mỗi con người Chúa dựng nên và sống yêu thương, sẻ chia cho những ai ở hoàn cảnh khó khăn hơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top