Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2020


Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2020

Giê-rê-mi 20:10–11
Đức Giê-hô-va Hằng Ở với Tôi

“Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì Ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 1:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Những ai đã chống đối và tố cáo Tiên tri Giê-rê-mi? Trong hoàn cảnh đó, ông ý thức điều gì và kinh nghiệm điều đặc biệt quan trọng nào? Bạn kinh nghiệm điều gì khi có Đức Giê-hô-va ở cùng?

Trước mọi sự chống đối, chế nhạo từ mọi phía, ngay cả từ những người được Tiên tri Giê-rê-mi gọi là bạn thiết nghĩa cũng tố cáo ông, ông nghe như “kinh hãi mọi bề.” Nhưng chính trong hoàn cảnh đen tối ấy, Tiên tri Giê-rê-mi vẫn ý thức rõ ràng một điều vô cùng khích lệ, đó là Đức Giê-hô-va đang ở với ông “như một tay anh hùng đáng khiếp” (câu 11). Lời ví von này giống như bài ca của ông Môi-se: “Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ; Danh Ngài là Giê-hô-va” (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3). Ông Giê-rê-mi ý thức Chúa như một chiến sĩ oai hùng đáng sợ, sức mạnh của Ngài giúp thắng hơn mọi sự độc ác đang vây quanh để hãm hại, vu cáo ông. Điều đặc biệt quan trọng là Tiên tri Giê-rê-mi biết chắc chính vị “chiến sĩ oai hùng” là Đức Giê-hô-va, Đấng hằng ở với ông. Những người chống đối và “những bạn hữu thiết nghĩa” đang mong chờ nhìn thấy ông vấp ngã, nhưng Đức Giê-hô-va luôn ở cùng ông nên người bị “vấp ngã,” “chịu sỉ nhục rất lớn,” “sự hổ nhuốc đời đời chẳng hề quên được” không phải là Tiên tri Giê-rê-mi như họ mong chờ mà lại là chính họ.

Kiến thức về Đức Chúa Trời Toàn Năng không giúp chúng ta vượt qua những nghịch cảnh, nhưng chính niềm tin trong ý thức về quyền năng của Ngài mà chúng ta đã kinh nghiệm trong cuộc sống mỗi ngày sẽ thêm năng lực cho chúng ta để đối diện và vượt thắng hơn những lời vu oan, những sự chống nghịch của bất kỳ thế lực nào. Vì thế, khi chúng ta làm điều vui lòng Đức Giê-hô-va, cho dù mọi người quay lưng với chúng ta thì cũng sẽ chẳng khiến chúng ta lo sợ gì. Đứng một mình cùng với Chúa vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối hơn là đứng với số đông nhưng nghịch lại mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va. Tiên tri Giê-rê-mi đã kinh nghiệm rõ quyền năng của Đức Giê-hô-va thay đổi cục diện một cách kỳ diệu. Có lẽ những người mưu toan nghịch thù với Tiên tri Giê-rê-mi đang hả hê để chờ nhìn xem ông thất bại, họ an lòng về địa vị, hình thức phục vụ Chúa bên ngoài của họ, về số đông người đang ủng hộ họ…, nhưng họ không để ý một điều mà lại là điều duy nhất vô cùng quan trọng quyết định sự thất bại của họ, đó là Đức Giê-hô-va không ở với họ.

Áp lực đám đông không phải là điều dễ dàng để chúng ta đương đầu và vượt qua, chỉ khi nào chúng ta xác định chắc chắn rằng Đức Giê-hô-va là sức mạnh, là một vị “chiến sĩ oai hùng,” bách chiến bách thắng đang đứng về phía chúng ta sẽ giúp chúng ta thêm can đảm và chiến thắng mọi thế lực, mọi âm mưu độc ác.

Bạn có nhận biết sức mạnh vô song của Chúa hằng ở với bạn không?

Kính lạy Đức Giê-hô-va Vạn Quân là Đấng hằng ở với con. Xin giúp con cứ ở trong Ngài để luôn được Ngài ở với con, giúp con vượt qua những khó khăn, thách thức từ cuộc sống khi thực hiện mệnh lệnh Ngài truyền.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top