Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2020


Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2020

Sáng Thế Ký 41:14–16
Nhận Biết Sự Hiện Diện của Chúa

“Giô-sép tâu rằng: Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-sép được đưa đến gặp vua Pha-ra-ôn để làm gì? Ông đáp lời thế nào khi vua nói ông có thể giải nghĩa giấc mộng của vua? Ông nhận biết Chúa ra sao? Bạn luôn nhận biết Chúa và tôn vinh Ngài trong đời sống mình như thế nào?

Vua xứ Ai Cập có hai giấc mộng mà tất cả thuật sĩ và các nhà hiền triết Ai Cập đều không giải thích được (41:8). Lúc ấy quan hầu rượu mới nhớ lại ông Giô-sép trong ngục đã từng giải mộng cho ông. Thế là ông trình bày với vua về ông và ông được đưa đến gặp vua (41:9–14).

Khi nghe vua nói vua được biết ông chỉ cần nghe kể lại giấc mộng thôi là có thể giải nghĩa được, thì ngay lập tức ông thưa với vua: “Đó chẳng phải hạ thần mà là Đức Chúa Trời sẽ đem lời giải đáp an lành cho bệ hạ” (câu 16 BTTHĐ). Ông Giô-sép luôn nhận biết sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình, ngay cả trong những hoạn nạn mà ông đã trải qua. Lúc ở trong ngục và giải mộng cho hai vị quan đồng cảnh ngộ, ông cũng cho biết: “Sự bàn chiêm bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư?” (40:8). Vì thế, ngay cả khi đứng trước mặt Pha-ra-ôn, ông Giô-sép cũng khiêm nhường cho vua biết rằng việc giải mộng không phải là do ông tài giỏi gì, nhưng là đến từ Đức Chúa Trời, và ông chỉ là người truyền đạt lại điều Chúa muốn bày tỏ mà thôi.

Nếu theo dõi suốt cuộc đời của ông Giô-sép, chúng ta thấy chàng hoàn toàn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và luôn bày tỏ đức tin của mình cho những người chung quanh. Khi bị vợ của ông Phô-ti-pha quyến dụ, ông Giô-sép đã cương quyết từ chối và cho biết: “Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?” (39:9). Về sau, khi đặt tên cho con của mình, ông cũng chọn những tên mang ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Ông Giô-sép đã sống một cuộc đời làm sáng Danh Chúa từ trong lời nói, hành động và trong cách cư xử với người khác. Qua đó, nhiều người đã nhìn biết Đức Chúa Trời qua cuộc đời của ông Giô-sép.

Cuộc đời người theo Chúa cũng luôn trải qua những bước thăng trầm không khác gì cuộc đời ông Giô-sép. Tuy nhiên, sống làm sáng Danh Chúa phải là cách sống của mỗi Cơ Đốc nhân. Chúng ta phải luôn nhận biết sự hiện diện của Chúa trong đời sống bất kể hoàn cảnh nào, luôn dâng vinh quang cho Chúa chứ không tìm kiếm sự nổi tiếng cho chính mình, luôn nhìn biết những điều Chúa làm qua cuộc đời mình và bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa cho những người chung quanh. Với đời sống như thế, Danh Chúa sẽ được tôn vinh và được nhiều người biết đến.

Cuộc đời của bạn có bày tỏ được Danh Chúa không? Người khác có nhận biết sự hiện diện của Chúa trong đời sống bạn không?

Lạy Chúa, xin cho con lòng can đảm để sống bày tỏ Danh Chúa cho những người chung quanh. Xin dùng cuộc đời con để đem nhiều người trở về với Chúa. Nguyện sự hiện diện của Chúa luôn được bày tỏ qua đời sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top