Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2020


Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2020

Sáng Thế Ký 5:18–24
Đồng Đi với Đức Chúa Trời

“Sau khi Hê-nóc sinh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Ðức Chúa Trời trong ba trăm năm, sinh con trai con gái” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Hê-nóc là ai? Đời sống đồng đi với Đức Chúa Trời của ông có những đặc tính nổi bật nào? Xã hội của chúng ta ngày nay có điểm tương đồng nào với xã hội thời ông Hê-nóc? Bạn cần phải làm gì để sống sáng Danh Chúa giữa xã hội?

Sáng Thế Ký từ chương 5 trở đi là gia phả của ông A-đam sau khi sa ngã, một gia phả của sự tuyệt vọng thể hiện qua cụm từ “rồi qua đời” được lặp đi lặp lại cho mỗi nhân vật. Tội lỗi đã xen vào dòng lịch sử nhân loại, đem đến hậu quả kinh khủng là sự chết và sự phân rẽ với Đức Chúa Trời. Trong bức tranh ảm đạm đó ông Hê-nóc đã nổi bật lên như một điểm sáng khi mối liên hệ mật thiết giữa ông và Đức Chúa Trời đã đem lại sự sống, niềm hy vọng, và phá vỡ quy luật của sự chết. Vì ông “đồng đi với Đức Chúa Trời trong ba trăm năm” (câu 22).

Ông Hê-nóc đã sinh ông Mê-tu-sê-la khi 65 tuổi, và năm ông Mê-tu-sê-la qua đời cũng là năm loài người bị hủy diệt trong cơn nước lụt (Sáng Thế Ký 6—8). Sau này ông Giu-đe nói rằng ông Hê-nóc đã nói tiên tri để cảnh cáo con người về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời (Giu-đe câu 14–15). Phải chăng việc nhận biết sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên con người tội lỗi, và sự hư không của đời người đã thay đổi cả phần đời còn lại của ông Hê-nóc. Thế thì sự nhận biết thời kỳ cuối cùng đã gần và những dấu hiệu về sự trở lại của Chúa Giê-xu ngày càng rõ ràng hơn sẽ đem đến những thay đổi nào trên đời sống chúng ta ngày hôm nay?

Ông Hê-nóc sống trong thời điểm vô cùng đen tối của xã hội trước cơn nước lụt (Sáng Thế Ký 6:5). Tuy nhiên, ông không để xã hội gian ác đó lôi kéo ông mà ông đã hết lòng tìm kiếm Chúa. Điều ông Hê-nóc quan tâm không phải là sự chấp nhận của đời này mà làm theo thế gian nhưng là “ở vừa lòng Ðức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11:5). Ngày nay, chúng ta cũng đang sống trong một xã hội giống như thời ông Hê-nóc. Chúa muốn mỗi người trong chúng ta dù “ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Phi-líp 2:15).

Ông Hê-nóc không sống biệt lập với xã hội hay sống thiếu thực tế, nhưng ông “đồng đi cùng Ðức Chúa Trời trong ba trăm năm, sinh con trai con gái,” nghĩa là ông vẫn sống một cuộc đời bình thường với Chúa và với gia đình mình. Nói cách khác, đồng đi với Đức Chúa Trời nghĩa là sống trong sự hiện diện của Chúa, để Ngài tham gia vào mọi sinh hoạt trong đời sống, và để Ngài làm chủ trong mọi quyết định của chúng ta.

Bạn có đồng đi với Đức Chúa Trời trong từng sinh hoạt của đời sống không?

Lạy Chúa, xin cho con trọn thành bước đi với Chúa. Xin Chúa dùng cuộc đời con để bày tỏ vinh quang, sự sáng, tình yêu, và Phúc Âm của Ngài cho thế gian tăm tối này.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 134—135.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top