Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2020


Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2020

I Sử Ký 21:7–17
Tội Lỗi Sinh Ra Sự Chết

“Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sinh ra tội ác; tội ác đã trọn, sinh ra sự chết” (Gia-cơ 1:14–15).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít phạm tội đã gây ra hậu quả gì? Vì sao Chúa không bỏ qua tội lỗi của ông? Ông đã lựa chọn hình phạt nào? Vua Đa-vít đã cầu xin Chúa điều gì khi nhìn thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va? Bạn đã từng làm điều gì gây ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến người khác?

Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời và hậu quả của tội lỗi. Là Đấng thánh khiết, Đức Chúa Trời ghét tội lỗi nên Ngài không dung thứ tội lỗi. Vua Đa-vít phạm tội khi ông ra lệnh kiểm kê dân số theo sự kiêu ngạo của lòng ông khiến Đức Chúa Trời không hài lòng và người Ít-ra-ên bị hình phạt.

Vì sao người Ít-ra-ên phải chịu phạt vì tội của Vua Đa-vít? Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy ngày xưa tội lỗi của một cá nhân ảnh hưởng đến cả tập thể. Khi một cá nhân phạm tội, nhất là khi cá nhân đó là chủ gia đình hay lãnh đạo của đất nước thì sẽ làm cho những người trong gia đình hay đất nước của mình cũng phải liên đới chịu trách nhiệm. Ngày xưa, khi ông A-can phạm tội, cả Ít-ra-ên đã phải hứng chịu cơn giận của Đức Chúa Trời (Giô-suê 7:1), và cả nhà của ông cùng mọi vật thuộc về ông đều bị hủy diệt (Giô-suê 7:24–25). Do đó, khi Vua Đa-vít phạm tội, thì cả Ít-ra-ên phải chịu phạt. Cũng chính vì quan niệm này nên Vua Đa-vít đã cầu xin Đức Chúa Trời trừng phạt gia đình của ông thay vì trừng phạt dân Chúa (câu 17).

Ngày nay, dù Đức Chúa Trời đã phán rằng “linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4) và con cái không phải chịu phạt vì tội lỗi của cha, hay người dân không phải chịu phạt do tội lỗi của lãnh đạo, nhưng hậu quả của tội lỗi vẫn ảnh hưởng rất xấu đến những người chung quanh. Hậu quả của tội lỗi lúc nào cũng thật kinh khủng. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy tội lỗi của Vua Đa-vít đã khiến cho 70,000 người phải chết. Ngày nay, Cơ Đốc nhân phạm tội sẽ ảnh hưởng xấu đến đức tin của nhiều người chung quanh, đó có thể là người thân của mình hoặc con cái Chúa trong Hội Thánh. Chúng ta có thể khiến họ bị sụp đổ niềm tin, từ đó đi đến chỗ từ bỏ Chúa. Hoặc nếu là người chưa tin Chúa thì có thể khiến họ không tin Chúa nữa, họ không nhận được sự cứu rỗi và hậu quả sẽ là sự chết đời đời. Cơ Đốc nhân không tránh khỏi bị cám dỗ nhưng vẫn có thể nói không với cám dỗ. Xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa chống trả mọi cám dỗ có thể khiến cho mình phạm tội, đem lại ảnh hưởng tai hại cho người khác.

Đời sống của bạn đang gây ảnh hưởng xấu hay tốt cho những người chung quanh? Bạn có khiến cho linh hồn họ đi đến chỗ chết mất đời đời không?

Lạy Chúa, xin cho con ý thức được hậu quả đáng sợ của tội lỗi và xin giúp con sống theo ý Chúa để đời sống con có ảnh hưởng tốt đến những người chung quanh con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sô-phô-ni 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top