Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2020


Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2020

I Cô-rinh-tô 12:4–7
Riêng và Chung

“Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “trong mỗi một người” nói lên điều gì trong sự ban cho của Đức Thánh Linh? Các sự ban cho thiêng liêng được ban cho mỗi Cơ Đốc nhân với mục đích gì? Bạn đã góp phần đem đến ích lợi gì cho Hội Thánh qua ân tứ bạn nhận được?

Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng các ân tứ thuộc linh được Đức Thánh Linh ban cho mọi tín hữu không miễn trừ một ai. Tính chất cá nhân được nói đến ở đây khi Sứ đồ Phao-lô trình bày rằng “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người.” Việc Đức Thánh Linh ban phát ân tứ thuộc linh cho mỗi cá nhân là minh chứng rõ nhất cho thấy Đức Thánh Linh vận hành trong lòng từng tín hữu. Ân tứ được ban để mỗi người có năng lực phục vụ những công tác thiêng liêng, giúp đời sống thuộc linh được tăng trưởng qua những công tác mình phục vụ.

Mặc dù Đức Thánh Linh vận hành trong mỗi cá nhân, nhưng không nhằm mục đích để cá nhân ấy tìm tư lợi, nhưng với mục đích “…cho ai nấy đều được sự ích chung,” nghĩa là ân tứ thuộc linh của mỗi người đều đem đến ích lợi chung cho toàn thể Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhận biết điều này để không ai trong chúng ta cho rằng mình không có ân tứ nào cả, hoặc tự ti cho rằng mình không bằng người khác vì ân tứ nhận được quá ít, quá nhỏ nhoi, nhưng mỗi người cần ý thức được trách nhiệm phải góp phần gây dựng cho cộng đồng đức tin bằng ân tứ Chúa ban.

Đây là bài học mà Hội Thánh Chúa xưa cũng như nay cần phải học. Vì vẫn còn đâu đó những niềm kiêu hãnh vì mình nhận được nhiều ân tứ hơn người khác, làm nảy sinh sự so sánh, bè phái trong vòng Hội Thánh. Điển hình như thực trạng tại Hội Thánh Cô-rinh-tô ngày trước, và điều đó vẫn còn là nan đề tại không ít Hội Thánh Chúa ngày nay. Nhiều người đã không học biết về mục đích của Đức Thánh Linh khi Ngài ban phát ân tứ thuộc linh cho mỗi người, cho nên họ đã tôn vinh những cá nhân đang sở hữu ân tứ đặc biệt nào đó, với lời tán tụng, tôn sùng… gây vấp phạm cho cá nhân người được tôn vinh cũng như những người có đức tin non nớt. Từ đó, tạo nên sự phân chia giai cấp giữa người được xem là “thuộc linh cao” với những người bị xem là “thuộc linh thấp” vì so sánh những ân tứ thuộc linh mình sở hữu. Mỗi chúng ta cần nhớ, “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.” Mỗi Cơ Đốc nhân cần ý thức giá trị của bản thân trong mối liên hệ với Đức Thánh Linh và trong mối quan hệ với những tín hữu khác trong Hội Thánh của Chúa qua trách nhiệm cùng nhau góp phần gây dựng, đem đến ích lợi chung cho mọi người.

Bạn nhận thấy giá trị và trách nhiệm của bản thân ra sao đối với Hội Thánh Chúa?

Kính lạy Đức Thánh Linh, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã vui ngự vào đời sống con, biến đổi và ban ân tứ để con được góp phần phục vụ trong Nhà Ngài. Xin dùng con để đem đến ích lợi cho anh chị em con trong Hội Thánh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 120—122.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top