Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2020


Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2020

I Sử Ký 21:1–7
Khi Sự Kiêu Ngạo Là Động Lực

“Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi” (Thi Thiên 20:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Đa-vít muốn kiểm tra dân số? Ông Giô-áp có thái độ gì khi nhà vua bảo ông làm điều này? Vì sao đây là điều chẳng nên làm? Trong trường hợp nào bạn bị cám dỗ làm điều giống như Vua Đa-vít đã làm?

Vì nghe theo sự cám dỗ của Sa-tan nên Vua Đa-vít ban lệnh kiểm tra dân số toàn cõi Ít-ra-ên, dù Chúa đã dùng ông Giô-áp cản ngăn. Điều này được xem là “chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Ngày trước, Đức Chúa Trời cũng từng phán bảo ông Môi-se kiểm tra dân số trước khi đánh chiếm vùng Đất Hứa (Dân Số Ký 1:2). Do đó, việc kiểm tra dân số không có gì là sai trái, nhưng động lực nào thúc đẩy một vị lãnh đạo thực hiện việc kiểm tra dân số mới khiến cho việc đó trở thành sai trái hay đúng đắn. Ở đây Vua Đa-vít kiểm tra dân số không theo sự phán bảo và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, ông đã làm điều này vì sự kiêu ngạo. Sau khi đã giành được nhiều chiến thắng, giờ đây có lẽ ông muốn biết cụ thể sức mạnh quân sự của mình. Thay vì nhờ cậy Chúa và nhớ rằng những gì ông làm được và có được là do Đức Chúa Trời ban cho thì ông lại bị Sa-tan cám dỗ để kiêu hãnh hay nhờ cậy nơi số đông quân lính mình có được.

Vua Đa-vít làm điều này không phải lúc còn trẻ tuổi hoặc non trẻ trong đức tin. Ông ra lệnh kiểm tra dân số vào những năm cuối triều đại của mình khi tuổi đã cao, có đủ kinh nghiệm và sự khôn ngoan, khi đã được Đức Chúa Trời xem là “một người theo lòng Ngài” (I Sa-mu-ên 13:14). Địa vị cao trọng và những thành công đã khiến cho ông đưa ra quyết định sai lầm, mù quáng như vậy.

Là người được Chúa ban cho những khả năng, ân tứ, và những thành công nào đó trong sự phục vụ Chúa hay trong việc học, việc làm ngoài xã hội, chúng ta cũng dễ bị cám dỗ để lên mình kiêu ngạo, nhờ cậy nơi những gì mình có được. Cám dỗ này đến với tất cả Cơ Đốc nhân, không miễn trừ ai, từ người trẻ tuổi cho đến người lớn tuổi, từ người mới tin Chúa cho đến người đã lâu năm trong Chúa. Chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng chống trả những cám dỗ nào của ma quỷ khiến mình lên mình kiêu ngạo hay nương cậy những gì mình có được, làm được, thay vì nương nhờ Chúa. Chúng ta phải thường xuyên đến với Chúa và Lời Ngài để lắng nghe tiếng phán, sự dạy dỗ của Ngài và làm theo, thay vì để mình bị xúi giục làm theo sự cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta cũng cần lắng nghe những góp ý của người khác, nhất là những người có sự sâu nhiệm thuộc linh mà Chúa đặt để chung quanh mình.

Bạn có thấy mình đang lên mình kiêu ngạo về điều gì? Bạn có đang để lòng nhờ cậy nơi điều gì thay vì nhờ cậy nơi Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con đừng lên mình kiêu ngạo đặt sự trông cậy nơi bất cứ điều gì con có được, để con chỉ nhờ cậy nơi sự dẫn dắt của một mình Ngài mà thôi.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top