Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2020


Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2020

Phi-lê-môn 1:8–21
Làm Điều Thiện Bằng Tình Yêu Thương

“Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nài xin ông Phi-lê-môn điều gì và dựa trên động cơ nào? Nhờ đâu mà ông Phi-lê-môn có thể làm được điều đó? Bạn thường làm điều thiện vì lòng yêu thương hay vì động cơ nào khác?

Sứ đồ Phao-lô nài xin ông Phi-lê-môn chấp nhận ông Ô-nê-sim, một nô lệ đã bỏ trốn, nay xin được quay về. Trước khi đưa ra lời thỉnh cầu, ông ca ngợi tấm lòng yêu thương của ông Phi-lê-môn đối với Chúa và các thánh đồ (câu 5–7). Sứ đồ Phao-lô không chối bỏ lỗi lầm của người nô lệ bỏ trốn chủ mình, nhưng ông giải thích về sự thay đổi của ông Ô-nê-sim sau khi tiếp nhận Chúa: trở thành người giúp việc đắc lực cho ông (câu 13), “người ngày trước không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lắm” (câu 11).

Thật ra, trên cương vị một sứ đồ cao tuổi, đáng kính, Sứ đồ Phao-lô có quyền bảo ông Phi-lê-môn phải nhận lại người nô lệ Ô-nê-sim (câu 8), hoặc ông cũng có thể giữ ông Ô-nê-sim ở lại để phụ giúp cho chức vụ của ông (câu 13-14). Nhưng trong tình yêu thương, Sứ đồ Phao-lô tôn trọng ông Phi-lê-môn, nên viết thư nói rõ và “nài xin” điều thiện mà ông Phi-lê-môn nên làm đối với người nô lệ trước kia của mình. Hơn thế nữa, Sứ đồ Phao-lô tin quyết vào đức tin và tình yêu thương của ông Phi-lê-môn nên ông xin ông Phi-lê-môn không xem ông Ô-nê-sim là “tôi mọi”“như anh em yêu dấu” trong dòng máu của Chúa Giê-xu (câu 16). Chỉ tình yêu trong Chúa mới có thể làm được điều này vì “tình yêu che đậy vô số tội lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8). Chỉ tình yêu thương trong Chúa mới có thể giúp ông Phi-lê-môn tha thứ và chấp nhận người nô lệ trở về với một cương vị mới.

Sứ đồ Phao-lô cũng rất tế nhị trong đề nghị của mình qua việc cho biết ông sẵn sàng đền bù mọi thiệt hại mà ông Ô-nê-sim đã gây ra cho ông Phi-lê-môn (câu 18–19). Đây cũng là một việc thiện xuất phát từ lòng yêu thương của Sứ đồ Phao-lô dành cho ông Ô-nê-sim. Và ông tin là ông Phi-lê-môn cũng sẽ vui lòng làm điều thiện cho người đầy tớ của mình vì lòng yêu thương, thậm chí có thể làm trổi hơn điều ông nài xin (câu 21).

Ngày nay, có rất nhiều người làm công tác thiện nguyện qua nhiều hình thức khác nhau và đến từ những động cơ khác nhau. Người ta có thể làm điều thiện để khoe khoang hoặc để tạo công đức. Tuy nhiên, là con cái Chúa, lời Chúa kêu gọi chúng ta làm điều thiện vì lòng yêu thương, vì yêu Chúa và yêu thương người khác, đặc biệt là với anh chị em trong đại gia đình đức tin như lời Sứ đồ Phao-lô dạy, “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:9–10).

Bạn có sẵn lòng làm điều thiện cho người khác vì tình yêu thương không?

Lạy Chúa, xin giúp con tận dụng mọi cơ hội để làm điều thiện cho người khác xuất phát từ lòng yêu thương Chúa đặt để trong con, chứ không vì bất cứ động cơ nào khác.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top