Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2020


Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2020

Phục Truyền 1:19–33
Nhìn Chúa hay Nhìn Mình?

“Ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta; ấy là những thành lớn và kiên cố đến tận trời; vả lại, tại đó, chúng tôi có thấy những con cháu của dân A-na-kim” (câu 28b).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đang thuật lại câu chuyện nào? Tổ phụ của người Ít-ra-ên đã phản ứng thế nào khi nghe kể về người A-mô-rít và những thành trì của họ? Ông Môi-se từng khích lệ tổ phụ người Ít-ra-ên ra sao? Bạn thường nhìn vào đâu khi đối diện với nghịch cảnh?

Câu chuyện lịch sử tiếp theo được ông Môi-se thuật lại cho thế hệ trẻ của người Ít-ra-ên là câu chuyện mười hai thám tử đi do thám xứ Ca-na-an. Trong hành trình đi do thám xứ, họ nhận thấy đây là một vùng đất trù phú, cây trái thật tốt tươi. Nhưng ngoài những điều tốt đẹp đó, các thám tử còn nhìn thấy đây là một dân tộc rất lớn và mạnh, thân hình họ cao lớn giềnh giàng, và đáng lo hơn nữa là thành trì của họ vô cùng vững chắc và kiên cố. Trước những lời báo tin của các thám tử, tổ phụ người Ít-ra-ên liền chùn bước và không muốn tiến lên đánh chiếm xứ, mặc cho ông Môi-se không ngừng nhắc nhở họ rằng chính Đức Chúa Trời sẽ đi trước và hướng dẫn họ như điều Ngài đã từng làm khi dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập. Nhưng điều đó vẫn không ích chi khi nỗi run sợ trong Ít-ra-ên quá lớn và tầm nhìn của họ quá hạn hẹp, nên họ chẳng thấy gì ngoài những khó khăn và những nguy cơ rủi ro bày ra trước mắt họ.

Ông Môi-se phải kể lại câu chuyện này cho thế hệ trẻ của người Ít-ra-ên, là những người chuẩn bị đánh chiếm vùng Đất Hứa, vì họ cũng sẽ đối diện những vấn đề tương tự như tổ phụ họ nhưng họ không được phép đi theo vết xe đổ năm xưa. Đây là một bài học quá đau thương cho người Ít-ra-ên khi tin vào những điều tai nghe mắt thấy hơn là tin vào một Đức Chúa Trời cao cả quyền năng.

Bản tính xác thịt trong chúng ta thường tồn tại nhiều nỗi sợ và những cái nhìn tiêu cực trước một sự việc. Chúng ta thường chỉ thấy giới hạn nhỏ bé của mình, thường tin vào trực giác của mình và những điều tai nghe mắt thấy hơn là tin vào chính Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài. Khi chúng ta chỉ nhìn thấy chính mình, hoặc chỉ nhìn thấy những chướng ngại khó khăn mình đang đối diện, chúng ta khó lòng thấy được có một Đức Chúa Trời Quyền Năng luôn ở cùng mình, dù về mặt lý trí chúng ta biết là có Ngài. Nên nhớ rằng, khi chúng ta nhìn lên Chúa và lời hứa của Ngài, những nguy cơ, rủi ro trong đời sống sẽ biến thành những cơ hội để chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Chúa càng hơn. Ngược lại, nếu chúng chỉ nhìn thấy những giới hạn mong manh của bản thân, thì những cơ hội tốt lành sẽ biến thành những nguy cơ hiểm họa không sao lường được.

Bạn có kinh nghiệm đắc thắng nào khi nhìn lên Chúa thay vì nhìn vào nghịch cảnh không?

Lạy Chúa, xin tha thứ con vì con người yếu đuối của con thường chỉ biết nhìn vào giới hạn của mình hơn là nhìn vào quyền năng vô hạn của Ngài. Xin giúp con luôn nhìn lên Chúa để con mạnh mẽ tiến bước trong linh trình theo Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top