Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2020


Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2020

Phục Truyền 1:9–18
Người Lãnh Đạo Khôn Ngoan

“Hãy chọn trong mỗi chi phái các ngươi những người khôn ngoan, thông sáng, có tiếng, và ta sẽ lập họ lên làm quan trưởng các ngươi” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se cảm thấy thế nào về khối lượng công việc ông phải đảm đương? Tiêu chí lựa chọn người cộng sự của ông Môi-se là gì? Theo bạn, thế nào là người lãnh đạo khôn ngoan?

Ông Môi-se đang nhắc lại việc ông chọn những người lãnh đạo dân chúng. Dân số Ít-ra-ên gia tăng khiến khối lượng công việc cần giải quyết ngày càng nhiều, ông Môi-se cảm thấy một mình không thể đảm đương nổi khối lượng công việc ấy. Thế nên ông đã quyết định mỗi chi phái chọn ra những người khôn ngoan, thông sáng, và có tiếng tốt để ông cử họ vào chức vụ lãnh đạo. Có thể nói, đây cũng là những tiêu chí cần thiết trong việc chọn người làm công việc Chúa xuyên suốt Kinh Thánh. Ông Môi-se không chỉ đã lập nên các quan trưởng trong các chi phái nhằm chia sẻ với ông trong việc lãnh đạo người Ít-ra-ên, nhưng ông còn huấn luyện các quan trưởng ấy, dạy họ công tâm trong công việc, không phân biệt đối xử, và nhắc nhở họ điều quan trọng là sự phán xét thuộc về Đức Chúa Trời.

Tuy đã giao bớt công việc cho các quan trưởng, nhưng ông Môi-se vẫn là cố vấn cho những quan trưởng ấy khi họ gặp những vấn đề quá khó khăn. Từ đó cho thấy, để công việc hành chánh trong Ít-ra-ên ngày trước được vận hành tốt, không thể chỉ trông chờ vào sức lực có giới hạn của ông Môi-se nhưng cần sự hợp tác, hỗ trợ từ nhiều cộng sự của ông. Người lãnh đạo khôn ngoan không phải là người ôm đồm hết mọi công việc, nhưng là người biết phân chia công việc hợp lý cho những cộng sự của mình, biết huấn luyện và đào tạo để họ lãnh đạo dựa trên nền tảng Lời Chúa, và sẵn sàng trợ giúp cộng sự khi họ cần đến.

Công việc trong Hội Thánh ngày nay thường tồn tại tình trạng chỉ có một nhóm người đảm đương nhiều việc, còn lại quá nhiều người không có công việc gì để làm. Có thể chúng ta sẽ kể ra vô vàn lý do cho thực trạng không đáng có đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên lưu tâm điều chỉnh tình trạng này trong Hội Thánh. Bởi khi phải gánh vác quá nhiều công việc trong Hội Thánh, dần dần một số người sẽ trở nên mệt mỏi do quá sức, dễ đánh mất niềm vui và ý nghĩa trong sự phục vụ Chúa. Ngược lại, nếu những người có khả năng gánh vác trách nhiệm nhưng lại không được giao cho công việc phụ trách, sẽ khiến họ dễ trở nên những người sống khá bàng quan trong Hội Thánh, không có sự kết nối với anh chị em trong Nhà Chúa. Thế nên, người lãnh đạo trong Hội Thánh cần noi gương ông Môi-se, biết khôn ngoan trong việc phân chia công việc, biết lập ra những kế hoạch huấn luyện cho những cộng sự, nhằm giúp guồng máy của Hội Thánh luôn được vận hành tốt theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Bạn đang góp phần trong công việc Chúa ở Hội Thánh như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con có được sự khôn ngoan từ Chúa, biết chia sớt công việc với anh chị em mình. Xin Chúa cũng dạy con luôn làm công việc Chúa với thái độ và tinh thần đúng theo Lời Chúa dạy.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top