Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2020


Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2020

I Cô-rinh-tô 11:2
Trung Tín Giữ Những Điều Truyền Dạy

“Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ của chúng tôi” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khen các tín hữu Cô-rinh-tô về những điều gì? Từ “trung tín” mang ý nghĩa gì? Phần thưởng Chúa hứa cho người trung tín là gì? Bạn đang trung tín giữ mọi điều Chúa truyền dạy thế nào?

Trong bối cảnh xung đột giữa hai nền văn hóa Do Thái và Hy Lạp về việc phụ nữ có nên trùm đầu hay không trùm đầu khi thờ phượng, trước khi nêu lên quan điểm của mình, đặc biệt trong câu 2, Sứ đồ Phao-lô khen ngợi các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã nhớ đến ông và trung tín gìn giữ những điều ông đã truyền dạy cho họ. Từ “trung tín” chỉ về một người trung thành, đáng tin cậy, giữ lời hứa hay một điều gì đó không hề thay đổi. Ông khen họ vì không chỉ giữ gìn điều ông truyền dạy, nhưng họ còn bền đỗ giữ gìn những điều ấy, không lìa bỏ dù bất cứ hoàn cảnh nào. Đây cũng là lời kêu gọi của Sứ đồ Phao-lô với các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca:“Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ của chúng tôi” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:15).

Trung tín là đức tính không chỉ đòi hỏi ở những người quản trị (I Cô-rinh-tô 4:2) nhưng còn là một trong những mỹ đức của trái Thánh Linh mà mỗi Cơ Đốc nhân cần phải sản sinh trong cuộc sống (Ga-la-ti 5:22). Hãy đầu phục Đức Thánh Linh để bông trái trung tín nảy sinh trong chúng ta. Phần thưởng Đức Chúa Trời hứa dành cho những người có lòng trung tín thật sự rất cao quý, “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống” (Khải Huyền 2:10), và Chúa cũng sẽ gọi những người ngay lành và trung tín đến hưởng sự vui mừng của Chúa ban (Ma-thi-ơ 25:21).

Tuy nhiên, thực tế cho thấy lòng trung tín không phải là điều dễ dàng được tìm thấy trong cộng đồng dân Chúa. Có thể chúng ta sốt sắng gìn giữ điều Đức Chúa Trời truyền dạy, siêng năng đến đền thờ, hăng hái phục vụ trong Nhà Chúa ở những giai đoạn đầu mới tham gia vì một lý do nào đó, nhưng không trung tín giữ lòng sốt sắng ấy đến cùng. Rất nhiều người có khởi đầu rất tốt nhưng không có một kết thúc tốt đẹp.

Điều Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy nơi chúng ta là những người con trung tín gìn giữ Lời Chúa và có trách nhiệm với công việc Nhà Chúa trong mọi thời điểm cũng như trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chính Chúa Giê-xu đã để lại tấm gương trung tín với Đấng đã lập Ngài (Hê-bơ-rơ 3:2), thì chúng ta cũng cần học theo gương của Chúa để trung tín giữ mọi điều đã học nơi Ngài.

Bạn có phải là người trung tín trong mọi việc, ở trong mọi hoàn cảnh hay không?

Lạy Đức Chúa Trời Thành Tín! Con muốn trở nên một đầy tớ trung tín giữ gìn ơn Ngài ban cùng mọi điều Ngài truyền dạy, xin cho con năng lực giúp con đắc thắng chính mình và hoàn cảnh để bông trái trung tín kết quả trong đời sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ga-la-ti 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top