Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2020


Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2020

I Cô-rinh-tô 9:24–27
Kỷ Luật Thuộc Linh

“Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triền thiên không hay hư nát” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân được ví với hình ảnh nào? Cơ Đốc nhân cần có những kỷ luật thuộc linh nào trên hành trình ấy? Kỷ luật thuộc linh quan trọng không thể thiếu để nuôi dưỡng đời sống đức tin bạn là gì?

Muốn đạt một mục tiêu nào đó trong cuộc sống, chúng ta cần phải khép mình vào kỷ luật qua những sự tập luyện nhất định. Trên hành trình thuộc linh cũng vậy, để đời sống tâm linh được tăng trưởng và đạt kết quả cho Vương Quốc Đức Chúa Trời, Cơ Đốc nhân phải thực hành những kỷ luật thuộc linh cần thiết.

Hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân được Sứ đồ Phao-lô ví sánh như một cuộc chạy đua nơi thao trường. Để chạy đến đích và nhận lãnh phần thưởng, mỗi vận động viên phải quyết tâm và giữ tinh thần kỷ luật (câu 25; Hê-bơ-rơ 12:1). Tuy nhiên, các lực sĩ thời đó đã chịu khổ và nghiêm khắc với bản thân để chỉ nhận được một mão triều bằng cành nguyệt quế sáng tươi chiều héo, nhưng Cơ Đốc nhân giữ kỷ luật thuộc linh để nhận được mão triều thiên không hề hư nát.

Những kỷ luật thuộc linh cần thiết giúp cho đời sống tâm linh của Cơ Đốc nhân được tăng trưởng chính là cầu nguyện, kiêng ăn, học hỏi và nghiên cứu Kinh Thánh, thờ phượng Chúa, dâng hiến, làm chứng về Chúa, tương giao với anh chị em cùng đức tin, phục vụ Chúa… Là Cơ Đốc nhân, nếu chúng ta không quan tâm vâng giữ những kỷ luật thuộc linh này thì hãy xem lại đời sống thuộc linh của mình đang sống và tăng trưởng hay đang chết dần.

Một trong những kỷ luật quan trọng và không thể thiếu để nuôi dưỡng đời sống tâm linh, đó là tương giao với Chúa qua việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Mang danh là con cái Chúa mà chúng ta không có mối liên hệ với Ngài qua sự cầu nguyện thì làm sao giữ được mối liên hệ thiêng liêng ấy! Các sách Phúc Âm cho thấy Chúa Giê-xu trong thân xác con người, Ngài đã làm gương cho chúng ta về việc thường xuyên tương giao với Đức Chúa Cha qua sự cầu nguyện (Ma-thi-ơ 14:23; Mác 1:35; 6:46; Lu-ca 6:12; Giăng 6:15). Nhiều người đã ví sánh cầu nguyện là hơi thở thuộc linh và Kinh Thánh là thức ăn thuộc linh, vậy nếu chúng ta không thở hoặc không ăn thì làm sao đời sống tâm linh có thể sống và tăng trưởng được? Để có một đời sống thuộc linh khỏe mạnh trong mối liên hệ với Chúa và hiểu được ý muốn của Ngài cho đời sống chúng ta, Cơ Đốc nhân không thể bỏ qua kỷ luật dành thời gian tương giao với Chúa mỗi ngày. Chúng ta phải chuyên cần luyện tập kỷ luật này vì sự tiến bộ thuộc linh. Phần thưởng mão triều thiên của chúng ta nhận được hay không hoàn toàn tùy thuộc vào kỷ luật thuộc linh của chúng ta.

Bạn có đang thực hành nghiêm khắc những kỷ luật thuộc linh không?

Lạy Chúa, xin nhắc nhở con đãi thân thể mình cách nghiêm khắc qua việc giữ những kỷ luật thuộc linh để con luôn ở trong mối liên hệ với Ngài và tâm linh được tăng trưởng mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 45.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top