Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2020


Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2020

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:14–16
Sau Chiến Thắng Quân A-ma-léc

“Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép điều này trong sách làm kỷ niệm, và hãy nói cho Giô-suê biết rằng Ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về A-ma-léc trong thiên hạ” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán dặn ông Môi-se làm điều gì sau chiến thắng quân A-ma-léc? Ông đã thực hiện như thế nào? Chiến thắng này có ý nghĩa gì với tuyển dân và với Cơ Đốc nhân ngày nay? Đức Giê-hô-va là ai đối với bạn?

Sau khi chiến thắng quân A-ma-léc, Đức Chúa Trời phán dặn ông Môi-se: “Hãy chép điều này trong sách làm kỷ niệm.” Để tránh tình trạng “tam sao thất bổn” của việc truyền khẩu, việc ghi chép lại các sự kiện lịch sử trọng đại giúp truyền đạt cho các thế hệ sau chính xác hơn. Trong trận chiến với quân A-ma-léc, tuyển dân chỉ chiến thắng khi ông Môi-se đưa cao cây gậy của Đức Chúa Trời. Rõ ràng chiến thắng không đến từ sức mạnh của quân đội hay chiến lược hoàn hảo của họ nhưng bởi năng quyền của Đức Chúa Trời ở cùng họ. Tuyển dân biết rõ chính Đức Chúa Trời đã chiến đấu và đưa họ đến khải hoàn. Hình ảnh cây gậy đưa cao gợi lên hình ảnh của một cây cờ. Ông Môi-se đã lập một đền thờ và đặt tên là “Giê-hô-va cờ xí của tôi” để bày tỏ lòng biết ơn Chúa và công bố rằng chính Đức Chúa Trời là Ngọn Cờ, là Đấng Lãnh Đạo của người Ít-ra-ên. Ông Môi-se đã được trang bị kỹ năng viết khá chuyên nghiệp khi ông còn là hoàng tử nước Ai Cập. Chúa đã dùng ông khởi sự viết lại những trận chiến chiếm đất hứa để ngày nay Kinh Thánh có phần Ngũ Kinh của ông Môi-se.

Đức Giê-hô-va đặc biệt nhắn nhủ với ông Giô-suê rằng: “Ngài sẽ bôi sạch kỷ niệm về dân A-ma-léc trong thiên hạ” (câu 14b). Lời nhắn nhủ này khích lệ và chuẩn bị tinh thần cho ông Giô-suê trong các cuộc chiến chiếm lấy Đất hứa Ca-na-an. Ông Môi-se cũng xác nhận với tuyển dân: “Bởi vì A-ma-léc có giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chinh chiến với A-ma-léc từ đời này qua đời kia” (câu 16). Vậy, tuyển dân Ít-ra-ên và Cơ Đốc nhân ngày nay được thừa hưởng mọi lời hứa của Chúa dành cho dân Ngài. Người nào hà hiếp, chống nghịch lại dân Chúa tức là đã chống nghịch lại chính Chúa Toàn Năng.

Khi nhìn lại hành trình theo Chúa của mình, chúng ta có thể nhận ra bàn tay yêu thương và năng quyền của Chúa, Đấng đã rút chúng ta ra khỏi kiếp sống nô lệ, hụp lặn trong tội lỗi và Ngài ban cho chúng ta một địa vị tuyệt vời là làm con của Ngài. Khi chúng ta đưa cao ngọn cờ đức tin cầu nguyện, Chúa giúp chúng ta chiến thắng những cám dỗ lôi kéo chúng ta quay về với dục vọng xác thịt cũ. Chúa cũng trang bị những kỹ năng có cần để chúng ta sống và phục vụ như một đại sứ của Nước Trời. Thật “Ngài là sức thiêng cho con dựa nương. Ngài là báu vật mà con mong tìm. Ngài là muôn nhu cầu con!”

Bạn có nhận ra Chúa là Đấng bạn luôn nương cậy trong mọi tình huống của cuộc đời không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống biết ơn Chúa và vững tin nơi Ngài để con tiếp tục trải nghiệm sự dẫn dắt của Chúa, chiến thắng trong trận chiến giữ vững đức tin và mở rộng Vương Quốc của Chúa cho đến cùng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 29.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top