Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2020


Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2020

Giê-rê-mi 16:16–18
Không Khuất Khỏi Mắt Ta

“Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm Ngôn 28:13).

Câu hỏi suy ngẫm: “Những kẻ đánh cá,” “những thợ săn” được Đức Giê-hô-va sai thực hiện trọng trách gì? Qua đó bạn thấy gì về thái độ của Đức Giê-hô-va đối với tội lỗi? Hình ảnh này nhắc nhở bạn điều gì mỗi khi phạm tội với Chúa?

Đức Giê-hô-va phán rằng Ngài sẽ sai tìm nhiều người đánh cá, nhiều thợ săn để “bắt” dân của Chúa từ “mọi núi, mọi gò, và các kẽ vầng đá.” Hình ảnh những tay đánh cá và những thợ săn chỉ về những đạo quân sẽ đi đánh chiếm và chinh phục tuyển dân Ít-ra-ên. Đội quân không phải một nhưng là nhiều người, họ đi săn lùng khắp mọi nơi. Từ đó dân của Chúa sẽ chẳng còn một nơi nào để có thể ẩn náu mà trốn thoát được sự truy tìm này. Tuy nhiên, có một điều quan trọng chúng ta thấy được trong những câu Kinh Thánh này là những người đánh chiếm ấy xuất hiện và săn bắt dân Chúa là do sự sai phái của Đức Giê-hô-va (câu 16), chính Ngài chủ động cho phép sự bức hại này xảy đến để trừng phạt tội lỗi mà người Ít-ra-ên đã vi phạm.

Đức Giê-hô-va phán rằng tội lỗi của dân Chúa đã làm ô uế đất hứa Ca-na-an. Trong lịch sử, Đức Chúa Trời đã từng sai nước lụt đến hủy diệt đất cùng toàn bộ sinh vật trên mặt đất vào thời của ông Nô-ê cũng vì lý do này (Sáng Thế Ký 6:17). Có lẽ không ít người trong vòng dân Chúa vẫn hy vọng mình có thể lẩn trốn trên núi, tại các gò, hay những khe của vầng đá trong ngày hoạn nạn xảy đến, nhưng Lời của Đức Giê-hô-va phán rằng, mắt của Ngài luôn theo dõi mọi đường lối của họ, nên chắc chắn sẽ “…không giấu khỏi trước mặt Ta được, tội lỗi chúng nó không khuất khỏi mắt Ta đâu” (câu 17).

Con người hầu như ai cũng muốn sống theo phương châm “tốt khoe, xấu che,” chính vì thế mà nhiều khi không chỉ bản thân người vi phạm che giấu tội lỗi mà còn có cả sự hậu thuẫn của gia đình hoặc bạn bè. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta, cho dù với con người chúng ta có thể dùng sự khôn khéo của mình để che giấu và qua mặt họ, nhưng với chính Đức Chúa Trời toàn tri thì tội lỗi của chúng ta sẽ không bao giờ “khuất khỏi mắt” của Ngài. Dù tội lỗi thực hiện trong bóng tối thì cũng “không giấu khỏi trước mặt” Chúa. Vì “Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại” (Hê-bơ-rơ 4:13). Vậy thì thái độ tốt nhất và cần có của tuyển dân Ít-ra-ên, cũng như của mỗi chúng ta, không phải là cố giấu tội lỗi nhưng là “xưng nó ra và lìa bỏ nó” thì chắc chắn như Lời Chúa hứa chúng ta sẽ nhận được sự thương xót và tha thứ của Ngài (Châm Ngôn 28:13).

Bạn thường có thói quen làm gì mỗi khi phạm tội cùng Đức Chúa Trời?

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Tri! Con biết rằng chẳng điều chi có thể giấu kín trước mặt Ngài, xin giúp con quyết định “xưng tội” hơn là “giấu giếm, lẩn trốn” để con nhận được sự thương xót, tha thứ từ Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top