Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2020


Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2020

Giê-rê-mi 16:14–15
Ta Sẽ Lại Dẫn Chúng Nó Về

“Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích” (Ô-sê 6:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho thấy phía sau mọi biến cố mà tuyển dân Ít-ra-ên đang phải đối diện là ai? Lời hứa quý báu nào Đức Giê-hô-va dành cho dân Ngài? Bạn đã kinh nghiệm lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối cùng bạn trong hoạn nạn ra sao?

Đức Giê-hô-va dùng Tiên tri Giê-rê-mi để rao ra một cách nghiêm túc mọi điều kinh khiếp sẽ xảy ra cho dân Chúa vì sự bội nghịch của họ. Lời mô tả trong câu 13 càng thể hiện sự cương quyết của Đức Chúa Trời sẽ diệt trừ một dân bội nghịch, làm ô uế đất thánh mà Ngài đã ban cho. Tuy nhiên, bước qua phân đoạn này chúng ta lại được chiêm ngưỡng một Đức Chúa Trời tràn đầy tình yêu thương và lòng nhân từ đối với dân được xưng bằng Danh Ngài. Ngài phán rằng mọi người không chỉ biết đến Đức Giê-hô-va Hằng Sống là Đấng đã giải cứu người Ít-ra-ên thoát khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, là Đức Giê-hô-va nghiêm khắc trừng phạt tội lỗi của dân Ngài khiến họ phải chịu cảnh phu tù tại phương Bắc và các quốc gia khác, nhưng cũng sẽ biết Đức Giê-hô-va quyền năng “…sẽ lại dẫn chúng nó về trong đất mà Ta đã ban cho tổ phụ chúng nó” (câu 15b).

Chúng ta thấy được quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong mọi biến cố xảy ra cho tuyển dân Ít-ra-ên, họ được giải phóng, rồi tan lạc, và sẽ nhóm họp lại. Tất cả đều nằm trong sự điều khiển của bàn tay năng quyền của Đức Giê-hô-va. Và nổi bật lên giữa bức tranh đầy uy quyền của Đức Giê-hô-va là lòng nhân từ của Ngài đối cùng dân Chúa. Ngài không tuyệt diệt họ để thỏa mãn cơn giận công chính của Ngài, nhưng họ cần đối diện với hình phạt thật nghiêm khắc từ Cha Yêu Thương để nhận thấy điều sai phạm mà có cơ hội ăn năn. Trước mọi hình phạt mà họ đối diện thì Ngài luôn dự bị sẵn sự giải cứu tuyệt vời, như lời Tiên tri Ô-sê đã rao ra, “…Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.” Chính vì thế mà những anh hùng đức tin được ghi lại trong thư Hê-bơ-rơ 11 vẫn luôn bày tỏ lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời ngay cả khi họ đang trong hoạn nạn, hay trong chính cơn đoán phạt từ Đức Chúa Trời.

Lòng nhân từ của Chúa hằng còn đời đời cho những ai kính mến Ngài. Đây cũng là kinh nghiệm mà mỗi Cơ Đốc nhân cần có để làm hành trang trên linh trình theo Chúa. Hãy thưa với Chúa như Vua Đa-vít rằng: “Còn tôi khác nào cây ô-li-ve xanh tươi trong Nhà Đức Chúa Trời; Tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô cùng” (Thi Thiên 52:8).

Bạn trông cậy vào điều gì mỗi khi đối diện với nghịch cảnh trong cuộc sống?

Lạy Chúa, con tôn ngợi lòng nhân từ của Ngài đã dành cho dân Chúa và cho con. Xin cho con thêm lòng yêu mến Chúa và tiếp tục tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh vì biết Ngài là Đấng Tể Trị mọi sự và tràn đầy tình yêu thương với con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top