Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2020


Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2020

Châm Ngôn 1:20–33
Vâng Theo Sự Khôn Ngoan

“Nhưng ai khứng nghe ta ắt sẽ ở an nhiên vô sự, được bình tịnh, không sợ tai họa nào” (câu 33).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự khôn ngoan rao truyền cho những ai và sứ điệp là gì? Kết quả của sự vâng theo và không vâng theo tiếng gọi của sự khôn ngoan khác nhau như thế nào? Sứ điệp của sự khôn ngoan dành cho con người ngày nay là gì?

Trong phân đoạn này, sự khôn ngoan được nhân cách hóa. Chúng ta có nhiều điều suy nghĩ về lời kêu gọi của sự khôn ngoan: Thứ nhất, sự khôn ngoan được rao ra rộng rãi khắp mọi nơi. Sự khôn ngoan phổ biến ở nơi công cộng như ngoài đường, phố chợ, cửa thành, và trong thành. Như vậy, sự khôn ngoan có thể dễ dàng thấy được và nghe được. Thứ hai, sự khôn ngoan tập trung vào ba thành phần: người khờ dại, người nhạo báng, và người ngu dại. Người khờ dại tin mọi điều (Châm Ngôn 14:15) nên không phân biệt được điều xấu, điều tốt. Người nhạo báng hay kiêu ngạo, nghĩ rằng họ biết hết mọi điều, nên không tiếp nhận sự khôn ngoan (Châm Ngôn 21:24). Người ngu dại là người không thể hiểu biết điều đúng đắn vì tâm trí họ tối tăm và ương bướng. Tất cả những người này không phải vì chỉ số thông minh (IQ) hay học thức của họ thấp, nhưng vấn đề là họ không có lòng tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa, “không chọn lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va” (câu 29). Những người này yêu thích việc xấu họ làm mà không quan tâm đến những giá trị đời đời. Thứ ba, sự khôn ngoan tha thiết kêu gọi những tội nhân hãy tỉnh ngộ, “vì ta trách các ngươi, các ngươi khá trở lại” để nhận được thần trí khôn ngoan mà hiểu rõ đường ngay, lẽ phải (câu 23). Điểm then chốt của sự thay đổi là “chọn lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va” (câu 29). Sự khôn ngoan hướng dẫn con người biết lựa chọn. Bông trái của người không làm theo sự khôn ngoan sẽ là sự sợ hãi, tai nạn, sự ngặt nghèo, khốn cực (câu 27). Nhưng người khôn ngoan biết kính sợ Chúa và đi theo đường lối Ngài sẽ được sống an nhiên vô sự, được bình tịnh, và không sợ tai họa (câu 33).

Ngày nay, sứ điệp của sự khôn ngoan là tình yêu thương và sự cứu rỗi của Chúa đang được rao truyền trên nhiều phương tiện truyền thông, lặp đi lặp lại, tha thiết kêu gọi con người ăn năn trở về với Chúa. Đức Thánh Linh được ban cho con dân Chúa để hiểu được sứ điệp Chúa dạy trong Kinh Thánh. Trọng tâm của sứ điệp vẫn là kêu gọi con người ăn năn tội, trở về thờ phượng Đức Chúa Trời. Con đường của Chúa dẫn con người đến sự sống đời đời, và nhận được sự bình an vĩnh cửu. Ước mong mỗi chúng ta xét lại mình, “tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6). Đừng để cơ hội qua đi để rồi đánh mất sự cứu rỗi đời đời.

Bạn đã cầu nguyện xin Chúa ban cho mình khôn ngoan biết tìm cầu Chúa và kính sợ Chúa chưa?

Kính lạy Chúa, xin cho con luôn kính sợ Chúa và đi trong đường lối thánh khiết của Ngài. Xin Chúa cho con có lòng nhu mì, biết bỏ đời sống tội lỗi, đi theo sự dạy dỗ của Ngài, và hết lòng tìm cầu Chúa khi còn cơ hội.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top