Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2020

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2020


Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2020

Giăng 20:19–23
Chúa Phục Sinh Trao Sứ Mệnh

“Ngài lại phán cùng môn đệ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ ở trong nhà và đóng kín cửa lại? Chúa Giê-xu đã xuất hiện như thế nào và Ngài phán gì với môn đệ? Chúa trao cho họ sứ mệnh gì? Bạn nhận lãnh sứ mệnh gì và đang thực thi như thế nào?

Ngày thứ nhất (tức Chúa Nhật) khi Chúa Giê-xu đã sống lại, các môn đệ cùng nhau ở trong nhà đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Thầy họ đã bị đóng đinh, bên ngoài rộ lên tin đồn môn đệ lấy cắp xác Chúa, không biết họ có bị khám xét hay không. Nỗi lo sợ cho thấy họ vẫn chưa tin Chúa đã sống lại. Ngay lúc ấy, Chúa Giê-xu bất ngờ xuất hiện đưa tay và sườn cho họ xem, và hai lần Chúa phán, “Bình an cho các ngươi!” Đây là lời chào xã giao quen thuộc của người Do Thái, nhưng trong bối cảnh này, Chúa Bình An đã ban cho những người đang run sợ sự bình an đặc biệt của Ngài, vì vậy “các môn đệ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ” (câu 20b).

Tiếp theo đó, Chúa trao cho môn đệ một sứ mệnh: “Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy” (câu 21b). Chúa Giê-xu đã lìa Thiên Đàng vinh quang để đến thế gian chịu chết chuộc tội cho nhân loại, hầu cho ai tin nhận Ngài thì được tha tội và được làm con của Đức Chúa Trời. Sau khi chịu chết trên thập tự giá và sống lại, Chúa Giê-xu hoàn thành sứ mệnh Cha sai. Và giờ đây, Chúa Phục Sinh đã trao lại sứ mệnh ra đi cứu người cho các môn đệ. Ngài hà hơi ban Đức Thánh Linh cho họ, và Ngài khẳng định, khi rao giảng, thì tội lỗi của người nghe Phúc Âm sẽ được tha hay bị định tội tùy vào việc họ bằng lòng tin và tiếp nhận sự rao giảng của các môn đệ hay chối bỏ (câu 23).

Ngày nay, Chúa cứu chúng ta không phải để chúng ta hưởng ân sủng Chúa cho riêng mình, mà Ngài trao cho chúng ta một sứ mệnh: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8). Đức Thánh Linh đã giáng lâm vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Ngài đang ở trong lòng mỗi chúng ta và đồng hành với chúng ta từng giây từng phút. Các môn đệ của Chúa ngày trước nhận lãnh sứ mệnh và họ đã thực thi sứ mệnh của Chúa Phục Sinh trao cho đến cuối cuộc đời họ, nhờ đó mà Phúc Âm không chỉ phát triển tại Giê-ru-sa-lem mà còn được truyền đi khắp nơi. Ngày nay, Hội Thánh và mỗi chúng ta có hết lòng thực thi sứ mệnh Chúa trao hay vẫn thỏa lòng với ngôi nhà thờ và số người đang có, chúng ta vẫn cứ loay hoay với nhau mà không quan tâm đến công tác rao giảng Phúc Âm.

Bạn và Hội Thánh bạn đang rao truyền Phúc Âm như thế nào?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con vẫn chưa hết lòng thực thi sứ mệnh Chúa giao trong công tác truyền bá Phúc Âm. Xin Lửa Thánh Linh nung nấu lòng con và Hội Thánh để ai nấy hết lòng trong công tác truyền giảng cứu người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top