Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2020

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2020


Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2020

Ru-tơ 4:9–12
Người Nữ Được Phước Lớn

“Nguyện Đức Giê-hô-va làm cho người nữ vào nhà ngươi giống như Ra-chên và Lê-a, là hai người đã dựng nên nhà Ít-ra-ên! Hãy trở nên cường thịnh nơi Ép-ra-ta và làm cho nổi danh ngươi trong Bết-lê-hem!” (câu 11b).

Câu hỏi suy ngẫm: Phước hạnh lớn nhất cô Ru-tơ nhận được từ Chúa là gì? Mọi người đã chúc phước đặc biệt cho cô Ru-tơ như thế nào? Lời chúc phước ấy thể hiện điều gì? Phước hạnh lớn nhất bạn nhận được là gì?

Sách Ru-tơ mở đầu bằng ba cái chết đầy đau thương, nhưng khép lại bằng một cuộc hôn nhân viên mãn với sự chúc phước của nhiều người. Không những thế, ở chương cuối của sách, độc giả còn biết đến địa vị của cô Ru-tơ như một thành viên chính thức của người Ít-ra-ên thay vì là một người nữ Mô-áp, nhờ mối liên hệ hôn nhân với ông Bô-ô. Do đức tin vững vàng đặt nơi Đức Chúa Trời, cô đã kinh nghiệm được ân sủng tràn đầy của Ngài dành trên cuộc đời của mình, dù cô chỉ là người nữ ngoại bang. Điều này minh chứng cho thấy ân sủng vô biên của Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn bởi bất cứ luật lệ nào (Phục Truyền 23:3), và chúng ta thấy điều đó tường tận qua những thăng trầm trên đời sống của cô Ru-tơ.

Có một điều đáng chú ý là không chỉ có Đức Chúa Trời yêu mến và ban phước cho cô Ru-tơ không thôi, ngay cả dân Chúa cũng rất quý mến cô Ru-tơ, bày tỏ qua những lời chúc phước hết sức đặc biệt của họ dành cho cô. Họ cầu chúc Đức Chúa Trời sẽ làm những điều tốt đẹp trên cô Ru-tơ, như chính Ngài đã làm trên bà Ra-chên và bà Lê-a, là mẹ của mười hai chi phái trong dân tộc Ít-ra-ên. Có thể nói, phước hạnh lớn nhất trong cuộc đời của cô Ru-tơ không phải là được làm vợ một người chủ giàu có và quyền thế như ông Bô-ô, hay nhận được sự chúc phước lớn từ dân Chúa. Nhưng phước hạnh lớn nhất trong cuộc đời của cô Ru-tơ ấy là được hội nhập vào tuyển dân của Đức Chúa Trời, được trở nên một công dân Ít-ra-ên chính thức, như điều cô khát khao trước đó (Ru-tơ 1:16), và tên của cô được ghi vào gia phổ của Chúa Giê-xu Christ sau này. Điều Đức Chúa Trời làm trên cô Ru-tơ vượt quá mọi sự cầu xin và mong đợi của cô.

Khi nói đến phước hạnh chúng ta thường hay nghĩ đến những điều Chúa ban cho mình trong cuộc sống như tiền bạc, sức khỏe, sự hanh thông. Nhưng chúng ta cần phải luôn nhắc nhở bản thân rằng, dẫu ngay khi chúng ta bước đi trong sự chật vật về tài chính, hay đang trải qua những cơn đau đớn về bệnh tật, thì chúng ta vẫn là những người được phước nhất trên thế gian này, bởi vì chúng ta là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, được Chúa Giê-xu chuộc bằng một giá rất cao qua sự hy sinh của Ngài trên cây thập tự. Danh phận làm con cái của Chúa là phước hạnh lớn nhất và quý báu nhất mà mỗi chúng ta cần biết trân trọng và phải sống xứng đáng với danh phận ấy.

Bạn đang sống thế nào với phước hạnh lớn Chúa ban cho?

Lạy Chúa là Đấng ban ân sủng lớn lao cho một tội nhân như con. Con là ai mà được danh phận làm con của Ngài! Xin giúp con sống xứng đáng với danh phận thiêng liêng Ngài ban cho con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top