Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2020


Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2020

Mi-chê 6:6–8
Quyết Tâm trong Năm Mới

“…cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (câu 8b).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đang cố làm gì với Chúa? Tiên tri Mi-chê đã cho họ biết điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở họ là gì? Bạn hứa nguyện với Chúa điều gì trong năm mới Âm Lịch này?

Trong lịch sử Ít-ra-ên, rất nhiều lần dân Chúa đã bất tuân mệnh lệnh Chúa, quên những điều Ngài đã làm cho họ, và lìa bỏ Chúa để chạy theo các tà thần khác. Chúa đã dùng nhiều vị quan xét, tiên tri để nhắc nhở và cảnh tỉnh họ nhưng họ vẫn cứ cứng lòng không ăn năn từ bỏ. Trong Mi-chê chương 6, Chúa đã dùng Tiên tri Mi-chê để quở trách dân Chúa thêm một lần nữa (câu 1–5). Sau khi nghe những lời quở trách đó, dân Chúa đã cố tìm đủ mọi cách để làm vui lòng Chúa qua những lễ vật nhưng lại không thay đổi nếp sống. Thật ra, dân Chúa chỉ dùng những hình thức lễ nghi để che lấp tội lỗi của mình. Thay vì xưng tội và xin Chúa tha thứ, họ lại cố chạy tội bằng những lễ vật và lễ nghi tôn giáo (câu 6–7). Tiên tri Mi-chê đã chỉ cho họ thấy điều Chúa thật sự đang mong chờ ở họ không phải là những của tế lễ ấy mà là một nếp sống đạo đức, làm điều thiện cho mọi người.

Điều thiện Chúa đòi hỏi con dân Ít-ra-ên ngày xưa cũng là điều thiện Chúa đòi hỏi mỗi con dân Chúa ngày nay, có ba điểm chính: Thứ nhất, thực hành điều công chính. Thứ hai, ưa thích sự nhân từ. Thứ ba, bước đi với Chúa cách khiêm nhường (câu 8). Đây là ba điều thiết yếu mà một Cơ Đốc nhân cần phải làm. Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời công bình, và chúng ta là con Ngài thì phải có nếp sống liêm chính, đối xử công bằng với mọi người. Ngài cũng là Đấng nhân từ và giàu lòng thương xót, nên Ngài muốn chúng ta cũng phải bày tỏ lòng thương xót với người xung quanh chúng ta. Ngài cũng muốn chúng ta bước đi cách khiêm hạ, vâng phục Ngài, luôn nhận biết Ngài là Chủ cuộc đời chúng ta.

Đứng trước thềm năm mới, ai cũng mong muốn mình sẽ có một năm đầy phước hạnh, thịnh vượng và bình an. Để có những phước hạnh này, không phải chỉ chúc nhau là được, cũng không phải dâng nhiều lễ vật mà có, và không phải dùng những hình thức lễ nghi tôn giáo là an lòng, nhưng ba điều “thiện” mà Chúa muốn vừa nêu trên chính là bí quyết và hành trang để giúp con dân Chúa bước vào năm mới thật kết quả, phước hạnh, và thỏa lòng. Ước mong mỗi Cơ Đốc nhân sẽ nhận biết và luôn ghi nhớ điều Chúa mong muốn ở chúng ta đó là: làm điều công chính, bày tỏ lòng nhân từ, và bước đi cách khiêm nhường với Chúa.

Bạn có quyết tâm thực hiện những điều Chúa đòi hỏi trong năm mới này không?

Lạy Chúa Nhân Từ, con xin hứa nguyện sẽ quyết tâm thực thi điều Chúa muốn trong năm mới này qua nếp sống công chính, giàu lòng thương xót, luôn hạ mình, và khiêm nhường bước đi với Chúa. Xin Chúa Thánh Linh giúp con thực hiện được lời hứa nguyện của con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-ên 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top