Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2020


Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2020

I Cô-rinh-tô 10:11–12
Hãy Giữ Kẻo Ngã

“Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều Sứ đồ Phao-lô khuyên trong câu 12 là gì? Lời khuyên này dành cho những ai? Bạn được nhắc nhở gì về thực trạng của mình?

Từ câu 1–4, Sứ đồ Phao-lô không những cho chúng ta thấy phước hạnh lớn lao mà tuyển dân Ít-ra-ên đã được nhận hưởng từ Đức Chúa Trời, nhưng còn cho thấy được địa vị đặc biệt, cùng mối liên hệ mật thiết giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài. Tuy nhiên, dù đã kinh nghiệm dư đầy ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng “…phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời…” (câu 5). Cho nên, những điều này cần được lưu truyền để khuyên bảo cho thế hệ sau phải cẩn thận giữ mình, đừng ai tưởng rằng mình luôn đứng vững vàng.

Đây thật sự là lời nhắc nhở rất thiết thực cho các tín hữu Cô-rinh-tô khi họ vẫn lầm tưởng mình đang ở địa vị tốt lành, có được nhiều ân tứ thuộc linh hơn người khác thì chứng tỏ rằng mình tài giỏi hơn người. Lời khuyên này nhắm thẳng vào những ai đang sống trong ảo tưởng về chính mình, hay nói cách khác, là những người đang có những tư tưởng kiêu ngạo thuộc linh khi “tưởng mình đứng” (câu 12). Chữ “tưởng” được sử dụng để nói lên sự thật rằng những người này không thật sự đang “đứng,” nhưng đó chỉ là cảm giác, chỉ là điều họ tự nghĩ về chính mình mà thôi. Khi nói, “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã,” Sứ đồ Phao-lô không lên án nhưng ông dùng lời nhắc nhở này để mỗi người cẩn thận nhìn lại chính mình, xem thật sự mình có đang đứng vững trong Chúa hay không, và mỗi người cần phải có thái độ tích cực, cẩn trọng để giúp cho đời sống thuộc linh của mình không bị ngã quỵ trước sự tấn công của ma quỷ luôn rình mò chung quanh.

Lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta nhớ đến hình ảnh của Sứ đồ Phi-e-rơ, người đã từng mạnh mẽ tuyên bố “…Dù mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy” (Ma-thi-ơ 26:33), nhưng liền sau đó đã chối ba lần không biết Chúa Giê-xu ngay trong đêm Ngài chịu thương khó. Điều quan trọng hơn nữa, là lời nhắc nhở này không phải quá xa lạ với chúng ta, khi nhiều người trong chúng ta vẫn tự hào rằng mình sẽ không bao giờ là người phải “bị ngã” trên đường đua thuộc linh, bởi chúng ta đã có quá nhiều thành tích như tin Chúa lâu năm, làm nhiều công việc trong Nhà Thờ, học nhiều Kinh Thánh, thậm chí đang giữ những chức vụ nào đó… Nhưng coi chừng, ngày cuối cùng Chúa phán với chúng ta “Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!” (Ma-thi-ơ 7:23) vì chúng ta chỉ có thành tích mà không làm theo Lời Chúa.

Bạn có đã kế hoạch gì để giữ gìn đời sống thuộc linh luôn “đứng vững” mà không “ngã quỵ”?

Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời! Đấng biết rõ con, xin giúp con không kiêu ngạo về tình trạng thuộc linh khiến con sống trong ảo tưởng rằng con đang đứng vững; xin cho con cứ nương nơi sức lực của Chúa, vâng theo Lời Ngài truyền dạy để giữ con khỏi ngã trên đường đua thuộc linh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top