Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2020


Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2020

Gióp 42:12–17
Phước Hạnh qua Sự Hoạn Nạn

“Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho” (I Phi-e-rơ 5:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua sự hoạn nạn, Chúa ban cho ông Gióp những phước hạnh nào? Bạn nghĩ vì sao Chúa cho con cái Ngài gặp hoạn nạn? Bạn đang hướng cuộc đời mình để tìm những phước hạnh tạm trên đời hay hướng đến sự phước hạnh vĩnh cửu?

Qua sự hoạn nạn, ông Gióp được Chúa ban phước nhiều hơn so với trước khi ông chịu nạn. Thứ nhất, khi so sánh với số gia súc Chúa ban cho ông trước khi ông bị hoạn nạn (Gióp 1:3), thì nay ông có gấp đôi, “mười bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò, và một ngàn lừa cái” (câu 12). Thứ hai, ông có thêm bảy con trai và ba con gái. Mười người con sau này thay thế cho mười người con đã về với Chúa. Như vậy, ông sẽ gặp hai mươi người con trong Nước Trời khi tất cả họ về với Chúa. Thứ ba, Chúa ban cho ba con gái của ông “lịch sự” hơn hết trong xứ. Tên các nàng có ý nghĩa thật đẹp: Giê-mi-ma có nghĩa là “bồ câu” chỉ về sự yên tĩnh; Kê-xia có nghĩa là “quế” chỉ về hương thơm; Kê-ren-Ha-búc có nghĩa là “hợp phấn diệp” chỉ về mỹ phẩm. Ông cũng cho các con gái được thừa hưởng sự giàu có của gia đình. Những điều này bày tỏ sự thỏa lòng, vui sướng Chúa ban cho ông. Thứ tư, Chúa cho ông “qua đời tuổi cao,” vui bên con trai, cháu, chít của mình đến đời thứ tư. Ông còn sống thêm 140 năm sau khi chịu hoạn nạn. Chúa đã cho ông Gióp phước hạnh tràn đầy qua mỗi lãnh vực: Phước, lộc, thọ.

Cơ Đốc nhân ngày nay không chỉ hướng về những phước hạnh tạm trong đời này nhưng còn hướng đến những phước hạnh đời đời. Trên linh trình theo Chúa, ai trong chúng ta cũng phải gặp những khó khăn, thử thách. Nhưng sự thử thách chúng ta phải chịu chỉ là tạm và không quá sức chúng ta. Khi đã vượt qua rồi, chúng ta sẽ nhận ra chính hoạn nạn đó đã giúp chúng ta tăng trưởng đức tin và rèn tập đời sống để được trọn vẹn hơn. Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy: “Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho” (I Phi-e-rơ 5:10). Chúng ta hãy bền lòng, cầu xin Chúa thêm sức cho chúng ta để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Điều quan trọng là chúng ta hãy cùng nhau hướng đến phước hạnh và vinh quang đời đời, nơi không còn những thử thách, hoạn nạn như ở thế gian. Lời Chúa phán: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sinh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên” (II Cô-rinh-tô 4:17).

Bạn có sẵn sàng chịu hoạn nạn vì Chúa và hướng về vinh quang đời đời không?

Kính lạy Đức Giê-hô-va, cầu xin Chúa thêm sức cho con để con vượt qua những hoạn nạn xảy đến trong đời sống con. Xin cho con có sự bền lòng trong hoạn nạn và hướng đến phước hạnh đời đời với Chúa trên thiên đàng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top