Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2020


Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2020

Giê-rê-mi 15:15–19
Nếu Ngươi Trở Lại

“…Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu ngươi trở lại, thì Ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt Ta; nếu ngươi làm cho sự quý lìa khỏi sự hèn, thì ngươi sẽ như miệng Ta, chúng nó sẽ trở về cùng ngươi; nhưng ngươi chẳng trở về cùng chúng nó” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi được bày tỏ ra sao? Đức Giê-hô-va trả lời cho ông như thế nào? Bạn đang ở trong tâm trạng nào và câu trả lời của Đức Chúa Trời dành cho bạn là gì?

Tiên tri Giê-rê-mi cầu xin Đức Giê-hô-va nhìn thấy những điều ông đang đối diện để “…nhớ đến tôi, thăm viếng tôi, và trả thù những kẻ bắt bớ…” (câu 15). Ông rên siết về những nỗi đau đớn, nhuốc nhơ, giận hoảng mà mình đang đối diện vì Danh của Ngài, nhưng ông lại cảm nhận dường như Đức Chúa Trời im lặng, chẳng thăm viếng, chẳng nhớ đến, chẳng cất ông khỏi sự sỉ nhục, mà những người bức hại ông đã đối cùng ông. Và trong tâm trạng đó, ông đặt hàng loạt câu hỏi tại sao với Chúa: “Cớ sao sự đau đớn của tôi cứ còn hoài? Cớ sao vết thương của tôi không chữa được và nó không chịu khỏi? Ngài đối với tôi hẳn như cái khe giả dối, cái suối tắt mạch hay sao?” (câu 18). Tuy nhiên, thật như điều ông xưng nhận “Lạy Đức Giê-hô-va! Ngài hiểu biết” (câu 15). Chính Chúa đã thấy và Ngài đang trả lời cho những thắc mắc của ông. Đức Giê-hô-va phán rằng nếu Tiên tri Giê-rê-mi trở lại thì Ngài sẽ cho ông “đứng trước mặt Ta,” “sẽ như miệng Ta,” “chúng nó sẽ trở về cùng ngươi” (câu 19).

Đây thật sự là ba điều ông quan tâm. Thứ nhất, dù đang nản lòng nhưng Tiên tri Giê-rê-mi vẫn bày tỏ khát khao được phục sự Chúa qua việc ông bày tỏ thái độ tận tụy với công việc Chúa giao phó (câu 16–17), Chúa hứa ông sẽ tiếp tục được phục vụ Ngài. Thứ hai, khi ông đau buồn vì cảm thấy mình thất bại trong lời nói, vì ông khuyên lơn mà dân Chúa không lắng nghe để ăn năn, ông cầu thay với Chúa mà Ngài không đáp lời, thì Đức Giê-hô-va phán rằng ông sẽ như môi miệng của Ngài, hay nói cách khác sẽ lại tiếp tục là người phát ngôn cho Ngài. Và điều thứ ba, khi những người nhà và gia đình của Tiên tri Giê-rê-mi bức hại ông, dân Chúa rủa sả ông vì những lời tiên tri ông rao ra không như điều họ muốn nghe, thì giờ đây Đức Giê-hô-va phán rằng chính họ sẽ trở lại với ông, họ sẽ theo ông. Những câu trả lời thật quá quý báu cho Tiên tri Giê-rê-mi, tiếp thêm sức mạnh để vực ông dậy và trở về tiếp tục công tác Chúa giao.

Trong sự phục vụ Chúa, chúng ta cũng từng nản lòng, từng thắc mắc với Chúa khi thấy dường như mình chẳng kết quả trong công tác Chúa giao phó. Hãy nhớ lại hoàn cảnh của Tiên tri Giê-rê-mi. Chúa đã thêm sức cho ông thể nào, Ngài cũng sẽ ban sức cho chúng ta như vậy. Điều quan trọng là hãy cứ vững lòng với công tác Chúa giao.

Bạn có bám vào lời hứa của Chúa để cứ bền lòng trong công việc Chúa giao không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì những lời hứa Ngài dành cho con để giúp con được tiếp thêm sức mạnh mà tiếp tục phục vụ Ngài cách bền lòng, hăng say.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top